: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 27/08/2019

Võ Nhai (Thái Nguyên): Nỗ lực giảm nhanh số hộ nghèo

Là huyện vùng cao với hơn 50% số xã trên địa bàn thuộc diện đặc biệt khó khăn, huyện Võ Nhai hiện có tỉ lệ hộ nghèo gần 20%, là huyện có tỉ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh Thái Nguyên.

Để giảm nhanh số hộ nghèo, từ đầu năm đến nay, huyện Võ Nhai đã huy động được hơn 80 tỉ đồng từ nguồn ngân sách trung ương, địa phương, vốn tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo. Toàn huyện đã giải quyết việc làm cho hơn 600 lao động nông thôn, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 48 người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số và người dân vùng đặc biệt khó khăn…; phấn đấu đến hết năm 2019, tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm 5,4%, tương ứng với gần 1.000 hộ; từng bước hạn chế tình trạng tái nghèo.

T.Nguyên