Các hoạt động phải thiết thực, tạo niềm tin cho nhân dân

A.Dương

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu, các hoạt động của Mặt trận phải thiết thực, làm sao nâng cao chất lượng đời sống cho nhân, tạo niềm tin cho người dân trong kinh tế thị trường hiện nay.

Các hoạt động phải thiết thực, tạo niềm tin cho nhân dân

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Ngày 28/12, tại tỉnh Đắk Lắk, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dân vận khối MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội năm 2019 và nhiệm vụ trong tâm năm 2020. Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn. 

Báo cáo của Ban Dân vận Trung ương khẳng định, năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cho cả giai đoạn 2016 - 2020. Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tạo môi trường thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và động lực mới trên các lĩnh vực của đời sống. 

Kinh tế tăng trưởng khoảng 6,8%, đạt mức cao trong 10 năm qua, 12 chỉ tiêu đề ra đã hoàn thành, 5 chỉ tiêu vượt mức kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 2.786 USD/người, tăng gần 200 USD so với năm 2018. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện; kinh tế v mô tiếp tục ổn định; lạm phát ở mức thấp; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm.  

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bác đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như “Dân vận khéo” và phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, hiện có trên 52% xã nông thôn mới trong cả nước.  

Chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội được quan tâm, t lệ hộ nghèo giảm nhanh, hiện có 1,45%/5,23%. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường; trật tự, an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh và m rộng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền đất nước. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường. 

Trong năm qua, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chỉ đạo theo hệ thống từ Trung ương đến cơ sở tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, Mặt trận, đoàn thể. Trọng tâm là tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị khóa X về “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; đánh giá 5 năm thực hiện Quyết định số. 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; tổ chức tổng kết công tác năm 2019, xác định nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020. 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khẳng định, công tác giám sát và phản biện xã hội tạo niềm tin hơn nữa cho Đảng và nhân dân.  

Ấn tượng nhất của tình hình đất nước trong năm qua là nhân dân tích cực sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu ckinh tế-xã hội của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đề ra. Kinh tế năm qua đạt 12/12 chỉ tiêu. Điểm sáng của nền kinh tế đất nước, hoạt động văn hóa xã hội ngày càng đi vào chiều sâu tạo được phấn khởi trong nhân dân”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chia sẻ. 

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, niềm tin của nhân dân được nâng lên thông qua nhiều hoạt đông thiết thực của Đảng, như công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được nhân dân đồng tình ủng hộ. Năm 2019, hầu như không có điểm nóng nào về trật tự an ninh xã hội xảy ra. Thiên tai lũ lụt có giảm. Ban Dân vận Trung ương, Mặt trận và các đoàn thể chính trị ngày càng đi vào nề nếp chiều sâu, có sự phối hợp đồng bộ, đem lại những kết quả thiết thực. 

Các hoạt động phải thiết thực, tạo niềm tin cho nhân dân - 1

Toàn cảnh Hội nghị.

Người đứng đầu Mặt trận cho biết thêm, đối với công tác Mặt trận năm 2019, hoạt động nổi bật nhất là thông tin tuyên truyền trong nhân dân. Mặt trận có trang thông tin điện tử nhanh và đang chuyển đổi sang ngôn ngữ tiếng Anh để lan tỏa khắp toàn cầu.  

“Giữa Trung ương và địa phương có gắn kết với nhau, giám sát phản biện xã hội có sự trao đổi kinh nghiệm với nhau với nhiều mô hình hoạt động hay. Năm 2019, Đại hội đại biểMặt trận các cấp đã tổ chức ở 1.158 xã, 712 huyện, 63 tỉnh thành đã thành công tốt đẹp. Việc sắp xếp bộ máy, hiện nay có 21/63 tỉnh, thành Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch Mặt trận; 413 huyện Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch Mặt trận. Các hoạt động khác như, Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc chất lượng năm sau cao hơn năm trước. Năm nay có 95,2% cụm dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chia sẻ.  

Nhiệm vụ của Mặt trận trong năm 2020 là tổ chức thành công sự kiện kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất, được Bộ chính trị tổ chức hoạt động cấp quốc gia. Trên cơ sở này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng sự kiện trọng đại, gắn với nhiều ngày trọng đại của đất nước. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phòng trào thi đua phải thiết thực hơn nữa, như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…  

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu, các hoạt động phải thiết thực, làm sao nâng cao chất lượng đời sống cho nhân, tạo niềm tin cho người dân trong kinh tế thị trường hiện nay. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất