Các tỉnh Đông Nam bộ huy động tốt các nguồn lực ứng phó với những khó khăn

Quốc Định

Ngày 1/12, tại Tây Ninh, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2020 Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ (Cụm Đông Nam bộ). Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tới dự và chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo tỉnh Tây Ninh; lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Mặt trận 7 tỉnh miền Đông Nam bộ.

Các tỉnh Đông Nam bộ huy động tốt các nguồn lực ứng phó với những khó khăn
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Theo Ban tổ chức hội nghị, Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ gồm các tỉnh: Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận và Ninh Thuận.

Bà Đặng Minh Lũy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh đại diện Cụm Đông Nam bộ năm 2020 đã báo cáo kết quả hoạt động của Cụm. Theo đó, trong năm qua, Mặt trận các cấp trong cụm đã triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ.

Điển hình như đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, với tổng số tiền trên 154 tỷ đồng; thực hiện nhiều mô hình sáng tạo như mô hình ATM gạo, Siêu thị 0 đồng, Chuyến xe nhân ái.. và tham gia giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ các nhóm đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, đảm bảo tiêu chí công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Công tác tập hợp các tầng lớp nhân dân từng bước đổi mới về nội dung và hình thức, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống xã hội, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. 

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ngày càng mở rộng, gắn với lợi ích thiết thực của nhân dân, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm tham gia tổ chức, góp ý vào văn kiện, nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp và văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phát động các phong trào chào mừng Đại hội thi đua yêu nước các cấp hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam…

Vận động Quỹ Vì người nghèo các cấp năm qua vượt chỉ tiêu đề ra, hướng tới thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Quỹ Vì người nghèo các tỉnh trong Cụm nhận được gần 258 tỷ đồng, thông qua các nguồn lực xây dựng, sửa chữa hơn 1.600 căn nhà Đại đoàn kết.

MTTQ các tỉnh trong cụm còn thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với nhân dân nước bạn Campuchia có chung đường biên giới.

Hội nghị nhận định, năm 2021 là năm có nhiều sự kiện trọng đại diễn ra, Đại hội lần thứ XIII của Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tình hình kinh tế - xã hội trong nước nói chung và các tỉnh trong Cụm nói riêng có những thuận lợi đan xen nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, nhất là trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong cụm tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp, các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; Vận động nhân dân thi đua, học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước; Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; Tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch vững mạnh; Củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho biết, năm 2020, đất nước ta phải chịu hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Dịch bệnh chưa kịp lắng xuống thì thiên tai liên tiếp ập đến với đồng bào tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Trước tình hình đó, toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đã tích cực tham gia chung tay khắc phục hậu quả. Trong những nỗ lực đó, hệ thống Mặt trận từ Trung ương tới địa phương đã vận động được nguồn kinh phí hàng ngàn tỷ đồng ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh; tiếp nhận tiền và hiện vật ủng hộ đồng bào gặp thiên tai số tiền khoảng 350 tỷ đồng. “Điều này, thể hiện sự tin tưởng của người dân vào Mặt trận trong việc tiếp nhận ủng hộ, phân bổ cứu trợ và giám sát cứu trợ”, Phó Chủ tịch nhấn mạnh.

Về kết quả hoạt động của các tỉnh miền Đông Nam bộ, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đánh giá, năm qua các địa phương đã triển khai có hiệu quả kế hoạch đề ra, điều này được thể hiện qua thực tiễn và báo cáo chi tiết, tổng hợp hôm nay. Đặc biệt là trước ảnh hưởng chung của đại dịch, các tỉnh đã huy động tốt các nguồn lực để ứng phó với đại dịch, hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn. Ngoài ra, các tỉnh Đông Nam bộ cũng đã có những hoạt động để kịp thời hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai.

Đối với công tác tuyên truyền, ông Nguyễn Hữu Dũng cho rằng, đã có sự đổi mới về nội dung, hình thức trước các biến cố vừa xảy ra cũng như tuyên truyền cho các sự kiện lớn của đất nước điển hình là tuyên truyền cho đại hội Đảng các cấp và Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

“Các địa phương đã tăng cường đẩy mạnh công tác phối hợp vận động các tầng lớp nhân dân thưc hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kết quả vận động Vì người nghèo, những chia sẻ kinh nghiệm hoạt động hết sức thuyết phục, có hiệu quả; biết cách khơi dậy truyền thống đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong khó khăn”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nói.

Trong khi đó, các mô hình về an ninh trật tự, mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư; Mặt trận có sự chủ động, tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức tôn giáo, dân tộc tham gia vào các cuộc vận động. Công tác giám sát, phản biện xã hội cũng đã đạt được những hiệu quả nhất dịnh. Về hoạt động đối ngoại nhân dân, các địa phương có cách làm khác nhau, tùy vào tình hình thực tế của các địa phương nhưng nhìn chung công tác này được thực hiện tốt.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, trong năm tới, các địa phương Vùng Đông Nam bộ cần phát huy những gì những làm được đồng thời tiếp tục những nhiệm vụ trọng tâm như: Chú trọng thực hiện các tiêu chí về Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Giám sát, phản biện cần chọn việc trọng tâm, trọng điểm; quan tâm quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ Mặt trận, đồng thời có phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể nhằm hoàn thành Nghị quyết, Chương trình hành động do MTTQ Việt Nam đề ra; tranh thủ sự ủng hộ của các nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài, tạo sự đoàn kết toàn xây dựng quê hương, đất nước…

Đối với các ý kiến góp ý, kiến nghị của các đại biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường trực, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng ghi nhận, đồng thời ông cho biết sẽ có trao đổi nhằm điều chỉnh hợp lý để hoạt động của Mặt trận được thuận lợi, hiệu quả.

Ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh.
Ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh.

Ông Phạm Hùng Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh:

Vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội trong việc củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cầu nối gắn liền giữa Đảng với nhân dân ngày càng được khẳng định. Hoạt động MTTQ các cấp trong việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta đánh giá cao. Với Tây Ninh, hệ thống MTTQ các cấp luôn được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo sát sao, tạo mọi điều kiện thuận lợi để hoạt động, thường xuyên củng cố, kiện toàn về tổ chức, kịp thời chỉ đạo, định hướng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động cho sát hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Ông Nguyễn Xuân Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương:

Trong năm qua, Ủy ban MTTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tranh thủ thời cơ, chủ động, quyết liệt, sáng tạo vận động toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19; phát động, vận động toàn dân, các tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ nguồn lực, kinh phí phòng, chống dịch, hạn hán, xâm nhập mặn và bão lũ. Đồng thời, phối hợp cùng chính quyền, các ngành, các cấp hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, kinh doanh. Mặt trận đã phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, qua đó đã củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước khi cả dân tộc phải đối diện với những khó khăn, thách thức.

Ông Nguyễn Xuân Lộc.
Ông Nguyễn Xuân Lộc.

Ông Bùi Quang Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai:

Tình hình kinh tế năm 2020 của tỉnh vẫn giữ được nhịp độ phát triển, dự ước có 45/53 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra. Về an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các mục tiêu quan trọng và các khu vực trọng điểm được bảo vệ an toàn. Chương trình mục tiêu quốc gia và xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các ngành, các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện với nhiều giải pháp khả thi. Đến nay, toàn tỉnh có 133/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 46 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 11/11 đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tỉnh Đồng Nai đã được Chính phủ cấp bằng công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019; công tác an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo tiếp tục được các cấp, các ngành chú trọng, tập trung triển khai với nhiều hình thức phù hợp và đạt được nhiều kết quả cao.

Ông Bùi Quang Huy.
Ông Bùi Quang Huy.

Ông Đỗ Đại Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước:

MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Phước đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, biết dựa vào dân từng bước làm đúng phương châm “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” và cùng làm với dân. Bằng việc triển khai tích cực, có hiệu quả quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và phong trào thi đua “dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; các cấp ủy, chính quyền đã phát huy hiệu quả công tác dân vận trong giải quyết những vấn đề mới, vấn đề khó trong thực hiện các chủ trương, chính sách của tỉnh về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo bền vững, nhất là các chương trình mục tiêu liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số. Một số chương trình được dân đánh giá cao như: Chương trình giảm nghèo cho 1.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, 1.000 km đường giao thông nông thôn hay giúp dân xóa đói, giảm nghèo, Mô hình Chuyến xe nhân ái…

Ông Đỗ Đại Đồng.
Ông Đỗ Đại Đồng.

Ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu:

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” năm 2020 đến các sở, ban ngành, MTTQ, các tổ chức thành viên, các địa phương, doanh nghiệp nhằm tuyên truyền, vận động các cán bộ, công chức, viên chức, đội ngũ trí thức và người lao động trên địa bàn tỉnh sáng tạo trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, nâng cao chất lượng các phong trào yêu nước, góp phần thực hiên thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và giảm nghèo bền vững. Một số sáng kiến điển hình như: Máy đo thân nhiệt và rửa tay tự động phòng chống Covid-19; Xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ sáng kiến cấp tỉnh; thuần dưỡng loài ong dú thụ phấn hoa cho vườn cây ăn trái; thiết bị kéo dãn cột sống thắt lưng trọng lượng nước…

Ông Lê Hồng Ngọc.
Ông Lê Hồng Ngọc.

Ông Nguyễn Văn Trí, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận:

Trong năm qua, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, trọng tâm là mở rộng, tăng cường và nâng cao chất lượng phối hợp thống nhất hành động với chính quyền và các tổ chức thành viên nhằm phát động và tổ chức các phong trào  thi đua yêu nước. Qua đó, đã tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận, góp phần thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu chương trình, mục tiêu kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương.

Đối với công  tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, kết quả từng bước được nâng lên. Nhờ vậy đã huy rộng rãi quyền làm chủ của nhân dân; nhiều lĩnh vực có liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân được quan tâm giám sát, góp phần tác động đến chính quyền quan tâm giải quyết.

Ông Nguyễn Văn Trí.
Ông Nguyễn Văn Trí.

Bà Phạm Thị Bích Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận:

Công tác vận động các nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do dịch và hạn hán trên địa bàn tỉnh đạt được kết quả tích cực, tạo sức lan tỏa trong xã hội. Mặt trận tiếp tục triển khai đồng bộ, sâu rộng, có kết quả các cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát của MTTQ đạt được những kết quả nhất định. Tích cực tuyên truyền, tham gia góp ý vào sự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri theo đúng quy định của pháp luật. Hệ thống tổ chức, bộ máy và cán bộ của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp được củng cố, kiện toàn; chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên trách từng bước được nâng lên.

Bà Phạm Thị Bích Hà.
Bà Phạm Thị Bích Hà.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Phòng, chống cháy rừng mùa khô

Phòng, chống cháy rừng mùa khô

Hiện nay, diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng toàn tỉnh Kiên Giang trên 89.604 ha, chiếm 14,12% diện tích tự nhiên của tỉnh...

Xem nhiều nhất