Cán bộ cơ quan Mặt trận TƯ quán triệt Nghị quyết TƯ 4 khóa XII

Ngân Hà

Sáng 27/12, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa 12 cho các đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Bá Trình và Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu chuyên đề: Nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản các nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII.

Hội nghị cũng được nghe Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn giới thiệu Dự thảo Chương trình hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ông Vương Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan thông qua Dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn đề nghị sau Hội nghị này, các đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan nghiên cứu thêm những nội dung cơ bản các nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII.

“Trong đó, đề nghị các đại biểu nghiên cứu về tổng kết kinh tế- xã hội năm 2016 và nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2017 của đất nước ta. Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết của Đại hội toàn quốc và cũng năm là năm thứ 2 thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2021. Đây là những vấn đề có liên quan và quan trọng nhất của đất nước đòi hỏi chúng ta phải cập nhật theo dõi”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký cho rằng, đổi mới, tăng trưởng và thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế là 2 vấn đề mới, rất khó tiếp cận. Do đó, đòi hỏi sau này cần có một chuyên đề chúng ta phải có một chuyên đề học tập riêng.

Đồng thời, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn đề nghị các chi bộ, đảng viên trên cơ sở Dự thảo “Chương trình hành động của BCH Đảng bộ cơ quan thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII”, tiếp tục tham gia góp ý kiến để hoàn chỉnh Chương trình hành động.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Lời giải cho Mường Chanh

Lời giải cho Mường Chanh

Mường Chanh được kỳ vọng sẽ trở thành xã miền núi đầu tiên của xứ Thanh về đích trong chương trình xây dựng nông thôn mới.
Đem mái ấm đến với người nghèo

Đem mái ấm đến với người nghèo

Những năm qua, MTTQ các cấp tỉnh Tuyên Quang đã có nhiều cách làm sáng tạo nhằm vận động các nguồn lực cùng chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.
Tin buồn

Tin buồn

Bà Nguyễn Thị Môn (mẹ anh Nguyễn Thanh Bình, Phụ trách Ban Chuyên đề - Báo Đại Đoàn Kết) vừa qua đời.

Xem nhiều nhất