Cán bộ Mặt trận phải có bản lĩnh, không né tránh

Anh VũẢnh: Quang Vinh

Chiều 2/7, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã chủ trì duyệt Kế hoạch Đại hội MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Cán bộ Mặt trận phải có bản lĩnh, không né tránh

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi duyệt Đại hội.

Tham dự buổi làm việc có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch: Ngô Sách Thực, Phùng Khánh Tài; cùng lãnh đạo các Ban, đơn vị cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Về phía thành phố Hà Nội có bà Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội.

Báo cáo kết quả Đại hội MTTQ các cấp và chuẩn bị Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2019-2024, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội cho biết, đến ngày 29/3, 100% MTTQ Việt Nam phường, xã, thị trấn đã tổ chức thành công Đại hội, đảm bảo thời gian theo quy định. Tại hội nghị lần thứ nhất của Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn đã hiệp thương cử 584 Chủ tịch MTTQ, đảm bảo trong độ tuổi lao động theo quy định; tổng số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã là 21.584 vị.

Đến ngày 29/5, 30/30 đơn vị MTTQ Việt Nam quận, huyện, thị xã đã tổ chức xong Đại hội. Tổng số Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp huyện là 1.788 vị. Trong số 30 Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện có 29 vị là Thường vụ cấp ủy đạt 96,66%, có 4 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện đồng thời là Trưởng ban Dân vận.

Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024, bà Nguyễn Lan Hương cho biết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã xây dựng dự thảo và tổ chức 5 hội nghị lấy ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng tư vấn của Uỷ ban MTTQ thành phố, lãnh đạo các Ban Đảng Thành ủy, các sở, ban, ngành; Thường trực Ủy ban MTTQ các quận, huyện, thị xã và tiếp thu ý kiến đóng góp từ Đại hội của 30 quận, huyện, thị xã để hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội.

Cán bộ Mặt trận phải có bản lĩnh, không né tránh - 1

Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi duyệt Đại hội.

Theo bà Nguyễn Lan Hương, trong nhiệm kỳ 2019-2024, số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội là 132 vị; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố là 11 vị gồm Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch chuyên trách và 6 Ủy viên Thường trực.

Dự kiến, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ diễn ra trong hai ngày 24 và 25/7 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô.

Tại buổi làm việc, các vị trong Ban Thường trực, lãnh đạo các Ban, đơn vị cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam; lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đã có những ý kiến đóng góp cụ thể để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội hoàn thiện công tác chuẩn bị, chương trình Đại hội, nội dung báo cáo chính trị, đề án nhân sự...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, chủ động, tích cực của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã bám sát tinh thần Chỉ thị 17 của Ban Bí thư, Thông tri 28 của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Thông tri số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy và tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu MTTQ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024.

Để công tác chuẩn bị Đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch đề ra, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu có chọn lọc ý kiến tại cuộc họp để hoàn thiện dự thảo văn kiện Đại hội của thành phố phù hợp, sát với thực tiễn của địa phương.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, báo cáo chính trị trình Đại hội cần đánh giá sâu sắc tình hình các tầng lớp nhân dân; nêu rõ những kết quả đạt được, mô hình hay; những hạn chế, rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, nhận diện rõ những thách thức, từ đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong nhiệm kỳ tới.

Cán bộ Mặt trận phải có bản lĩnh, không né tránh - 2

Quang cảnh buổi duyệt Đại hội.

“Báo cáo cần xúc tích, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ kiểm tra và phải thể hiện rõ vị thế của Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gợi mở.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý, báo cáo cần thể hiện rõ kết quả xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội phải đi liền phát triển văn hoá, xây dựng con người. Phần nhiệm vụ cũng thể hiện rõ Mặt trận cùng Đảng, Nhà nước thực hiện phát triển hài hoà kinh tế, xã hội, con người, môi trường, nhất là văn hóa ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Đặc biệt, cần làm rõ hơn nội dung Mặt trận góp phần giải quyết những vấn đề lớn của thành phố, của đất nước trong giai đoạn mới.Mặt trận các cấp cần nắm chắc tình hình nhân dân, có tiếng nói kịp thời hơn về các vấn đề của nhân dân quan tâm, bức xúc, từ đó chủ động phòng ngừa phát sinh điểm nóng ở cơ sở.

Để thực hiện được yêu cầu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị cán bộ Mặt trận phải chấp hành kỷ luật, kỷ cương, có bản lĩnh, không né tránh, không suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp cần quan tâm tới công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng được đầy đủ với yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

“Mặt trận Hà Nội phải là địa phương đi đầu trong cả nước với nhiều mô hình điển hình, nhiều đột phá để công tác Mặt trận xứng tầm với vị thế của Thủ đô ngàn năm văn hiến”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn kỳ vọng.

Cán bộ Mặt trận phải có bản lĩnh, không né tránh - 3

Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi duyệt Đại hội.

Cán bộ Mặt trận phải có bản lĩnh, không né tránh - 4

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực phát biểu tại buổi duyệt Đại hội.

Cán bộ Mặt trận phải có bản lĩnh, không né tránh - 5

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài phát biểu tại buổi duyệt Đại hội.

Cán bộ Mặt trận phải có bản lĩnh, không né tránh - 6

Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phát biểu tại buổi duyệt Đại hội.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất