Cán bộ xã già yếu nghỉ việc có được hưởng trợ cấp?

PV (tổng hợp)

Bố của ông Hồ Ngọc Quá (Bình Thuận) là bệnh binh 2/3. Năm 1979-1987, bố ông làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã. Ông Quá hỏi, ngoài chế độ bệnh binh, bố của ông có được hưởng trợ cấp hàng tháng đối với chức danh nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã theo Thông tư số 04/2017/TT-BNV không?


Ảnh minh họa.

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận trả lời như sau:

Đối tượng áp dụng của Thông tư số 04/2017/TT-BNV ngày 17/7/2017 của Bộ Nội vụ là cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (gọi là cán bộ xã già yếu nghỉ việc).

Theo đó, kể từ ngày 1/7/2017 cán bộ xã già yếu nghỉ việc được điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng tăng thêm 7,44% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2017. Đây là quy định điều chỉnh tăng thêm mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng (không phải chính sách mới đối với cán bộ cấp xã công tác trước đây).

Nội dung câu hỏi của ông không nêu rõ bố của ông có phải là cán bộ xã già yếu nghỉ việc như đối tượng áp dụng của Thông tư số 04/2017/TT-BNV ngày 17/7/2017 của Bộ Nội vụ hay không?

Trường hợp đúng đối tượng thì UBND cấp xã sẽ tiến hành chi trả mức trợ cấp mới theo hướng dẫn của UBND tỉnh Bình Thuận tại Công văn số 3581/UBND-SNV ngày 15/9/2017 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất