Cần chuẩn bị tốt cho nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020

M.Loan

Ngày 21/1, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và đề ra phương hướng công tác cho năm 2019. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan Trung ương và bộ, ban, ngành chủ chốt như Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng và Ủy ban Đối ngoại Quốc hội. Hội nghị đã nghe nhiều tham luận của các đơn vị chủ chốt trong Bộ Ngoại giao về công tác đối ngoại và công tác xây dựng ngành.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định rõ, mặc dù tình hình thế giới và khu vực năm 2018 diễn biến phức tạp, khó lường, nổi lên nhiều nhân tố bất ổn song công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta đã được triển khai chủ động, sáng tạo, hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. 

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn và chỉ đạo trực tiếp, sát sao của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, công tác đối ngoại năm qua đã được triển khai bài bản với tầm nhìn chiến lược và các bước đi cụ thể, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thu hút các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và nâng cao hơn nữa vị thế đất nước trên trường quốc tế.  

Nhấn mạnh tinh thần bứt phá, vượt lên chính mình, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho rằng công tác đối ngoại năm 2019 phải đóng góp nhiều hơn nữa vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Quốc hội và Chính phủ đã đề ra. 

Theo đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là cần đưa các mối quan hệ đã được xác lập đi vào chiều sâu, tăng cường đan xen lợi ích với các đối tác chủ chốt, nhất là các nước láng giềng, khu vực, các nước lớn, các đối tác chiến lược và đối tác toàn diện. 

Trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng, đối ngoại cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc tìm kiếm, mở rộng thị trường, huy động thêm nguồn lực bên ngoài, đóng góp vào việc triển khai hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nhất là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Triển khai Chỉ thị 25 của Ban bí thư ngày 8/8/2018 về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến 2030, đối ngoại 2019 chú trọng thực hiện tốt công tác đối ngoại đa phương, đặc biệt là chuẩn bị cho nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2020 và Ứng cử ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. 

Đồng thời, đối ngoại cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh góp phần giữ vững chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, nhất là an ninh chủ quyền biển đảo. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao cũng khẳng định những bài học thành công năm 2018 cần được đúc rút, phát huy để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước thời gian tới. 

Bế mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tuyên bố và phát động phong trào thi đua, lập thành tích công tác mới theo chủ đề công tác năm 2019 của Bộ Ngoại giao là “Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII".

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất