Cần những đột phá mạnh mẽ dẫn dắt doanh nghiệp nhà nước phát triển

M.Loan

Ngày 6/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. ÔngTrần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Long Hải – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết, năm 2022, bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; lạm phát tăng cao; xu hướng tăng lãi suất, thắt chặt chính sách tiền tệ, suy giảm tăng trưởng; nguy cơ suy thoái kinh tế, rủi ro tài chính, tiền tệ…

Trong nước, hậu quả của dịch bệnh cần thời gian để khắc phục. Tác động của nhiều yếu tố bất lợi bên ngoài, tạo sức ép lớn với điều hành kinh tế vĩ mô, nhất là về lạm phát, tỷ giá, lãi suất, giá xăng dầu, nguyên vật liệu đầu vào biến động mạnh; chi phí sản xuất kinh doanh tăng cao, nhiều thị trường lớn, truyền thống của ta suy giảm.

Các vị chủ trì hội nghị
Các vị chủ trì hội nghị

Trong bối cảnh đó, với chủ đề công tác năm 2022 là “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị thích ứng an toàn, phục hồi và phát triển”, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thách thức; lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị linh hoạt thích ứng với trạng thái bình thường mới, triển khai nghiêm túc, nề nếp các mặt công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong doanh nghiệp. Việc học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, có nhiều đổi mới. Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được coi trọng. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối được triển khai thực hiện thường xuyên…

Các đảng ủy trực thuộc đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối tiếp tục khẳng định, nêu cao vai trò chủ đạo, dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm cho người lao động. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022 và tăng trưởng cao so với năm 2021, góp phần vào hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Theo tổng hợp từ các đơn vị trong Khối, tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt trên 2,02 triệu tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch năm, tăng 33,4% so với năm 2021. Lợi nhuận trước thuế của các đơn vị tổng hợp ước đạt 195 nghìn tỷ đồng, vượt 61% kế hoạch năm, tăng 40,5% so với năm 2021; nộp ngân sách nhà nước của các đơn vị ước đạt 242 nghìn tỷ đồng, vượt 25,6% kế hoạch năm, tăng 6,4% so với năm 2021. Các doanh nghiệp, ngân hàng trong khối đã quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thăm hỏi động viên gia đình chính sách, khó khăn trên địa bàn cả nước với tổng số tiền trên 2810 tỷ đồng.

Trưởng Ban Kinh tế Trần Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Trưởng Ban Kinh tế Trần Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nêu rõ, năm 2022, đất nước ta đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới, khu vực diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh chưa từng có tiền lệ, vượt khả năng dự báo của các nước, các tổ chức quốc tế. Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam mặc dù không tránh khỏi những tác động bất lợi nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực; chính trị, xã hội cơ bản ổn định; kinh tế phục hồi tích cực, giữ được ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, tăng trưởng cao, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Trong thành tựu chung của đất nước, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có những đóng góp quan trọng. Đảng uỷ Khối đã có những nỗ lực rõ nét, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ về các mặt công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị với kết quả cao hơn năm 2021. Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng quy định. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các đảng uỷ trực thuộc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, quyết định, kết luận về công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Ông Trần Tuấn Anh biểu dương toàn Đảng bộ, các cấp ủy đảng trực thuộc, đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn thể người lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối về những kết quả đạt được trong năm 2022. Đồng thời đề nghị Đảng bộ Khối cần nghiêm túc phân tích, đánh giá sâu hơn tồn tại, hạn chế và nguyên nhân đã chỉ ra trong Báo cáo tổng kết năm 2022, nhất là những nguyên nhân chủ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, cần thảo luận thật kỹ, xác định được bài học, kinh nghiệm từ những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế để có các giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị, các cấp ủy đảng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao hiệu quả của công tác chính trị, tư tưởng; phương thức lãnh đạo của Đảng, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của các cấp uỷ, tổ chức đảng, gắn với thực hiện Cương lĩnh, Điều lệ và các chủ trương, đường lối của Đảng. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng…

Ông Trần Tuấn Anh bày tỏ tin tưởng rằng, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối tiếp tục nỗ lực hơn nữa, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, có những quyết sách đúng đắn, sáng tạo, những đột phá mạnh mẽ, phát huy vai trò nòng cốt, dẫn dắt của lực lượng doanh nghiệp nhà nước, cùng với cả nước tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, nỗ lực tạo chuyển biến có tính đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần cùng cả nước phục hồi tăng trưởng kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất