Cần Thơ: Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai

    Lê Quốc Khánh

Sở Tư pháp Cần Thơ phối hợp với Ủy ban MTTQ, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Cần Thơ lồng ghép nhiều họat động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về đất đai cho người dân ở các khu dân cư.

Thông qua các cuộc họp dân, hội nghị, sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật, câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp triển khai, phổ biến Luật Đất đai năm 2013 đồng thời tập huấn, mở lớp phổ biến kiến thức pháp luật cho trên 500 cán bộ MTTQ và hơn 900 hội viên nông dân.

Sở Tư pháp Cần Thơ còn phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ các cấp tổ chức diễn đàn nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên phụ nữ tại 9/9 quận, huyện, lồng ghép tuyên truyền luật đất đai thu hút trên 1.000 hội viên phụ nữ tham gia.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất