Cần Thơ: Tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế giảm

Tuấn Quang

Tính đến ngày 30/6, TP Cần Thơ chỉ đạt 68,01% tỉ lệ độ bao phủ Bảo hiểm y tế (BHYT), tương đương 860.061/1.264.627 người. Trong khi đó, theo như kế hoạch của thành phố về tỉ lệ độ bao phủ BHYT năm 2016 là 74,5% tương đương 942.147 người có thẻ BHYT.

Như vậy, tỉ lệ độ bao phủ BHYT của TP Cần Thơ 6 tháng đầu năm 2016 thấp hơn so với cuối năm 2015. Nguyên nhân được chỉ ra là do tỉ lệ số đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình và học sinh, sinh viên có tăng nhưng chưa đủ bù số đã giảm so với cuối năm 2015.

Cụ thể, đối tượng hộ gia đình giảm 18.977 người; đối tượng học sinh, sinh viên giảm 39.268 người.

Bên cạnh đó, còn một số nguyên nhân được đề cập đến như: công tác tuyên truyền chưa được thường xuyên và kịp thời, hiệu quả hoạt động của các đại lí chưa cao, đời sống người dân ở nông thôn còn khó khăn nên tỉ lệ tham gia BHYT theo hộ gia đình còn thấp…    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất