Cao Bằng bổ nhiệm nhiều công chức lãnh đạo không đủ tiêu chuẩn…?

Đức Sơn

Cộng điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức chưa đúng quy định, đề thi, đáp án thi, chấm thi tuyển dụng công chức còn nhiều sai sót…thậm chí, một số trường hợp được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn… Đó là một số sai phạm trong tuyển dụng, quản lý, bổ nhiệm công chức tại tỉnh Cao Bằng vừa bị “lộ sáng” khiến dư luận địa phương rất bất bình.

Thanh tra Bộ Nội vụ xác định, từ 1/1/2014 đến 30/9/2016, UBND tỉnh Cao Bằng đã tổ chức hai kỳ thi tuyển công chức, qua đó tuyển dụng được 87 công chức vào làm việc tại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. Tuy nhiên, trong quá trình thi tuyển công chức còn tồn tại một số vi phạm.

Cụ thể, kế hoạch tuyển dụng công chức không nêu số lượng biên chế công chức của từng cơ quan, đơn vị, không nêu số lượng vị trí việc làm cần tuyển dụng theo ngạch công chức. Thanh tra Bộ Nội vụ cũng xác định, UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu thêm điều kiện dự tuyển công chức chính sách cộng điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức không phù hợp quy định.

Ngoài ra, Thông báo tuyển dụng công chức không nêu nội dung, thời gian, địa điểm, thi tuyển. Việc lập danh sách thí sinh có đủ điều kiện dự thi không đúng thẩm quyền.

Thậm chí còn có việc Hội đồng tuyển dụng công chức được thành lập trước thời điểm hết thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển công chức. Đề thi, đáp án thi và việc chấm thi còn nhiều sai sót và danh sách kết quả thi tuyển không dự kiến người trúng tuyển.

Cũng trong thời gian trên, UBND tỉnh Cao Bằng còn ra quyết định tiếp nhận 37 trường hợp không qua thi tuyển và được bổ nhiệm ngạch công chức nhưng chưa có chứng chỉ về quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học.

Đáng chú ý nhất là việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với công chức lãnh đạo, quản lý không đáp ứng đầy đủ các điều kiện tiêu chuẩn (thiếu trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học).

Một số trình tự chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm. Mặt khác, thời gian làm quy trình và ban hành quyết định bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với nhiều trường hợp không đảm bảo thời gian theo quy định.

Ban hành Quyết định bổ nhiệm lại chậm đối với một số trường hợp, có 2 quyết định bổ nhiệm lại ghi thời gian giữ chức vụ không phù hợp với tuổi hưu của công chức, có 1 công chức tại thời điểm có quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ còn trên 24 tháng công tác.

Ngoài ra, một số hồ sơ công chức còn thiếu thành phần tài liệu, văn bản, chứng chỉ. Nhiều cơ quan, đơn vị chưa mở sổ đăng ký quản lý hồ sơ, công chức, sổ giao nhận hồ sơ cán bộ, công chức và sổ nghiên cứu, sử dụng, khai thác hồ sơ cán bộ, công chức.

Tính đến thời điểm thanh tra, một số cơ quan thuộc UBND tỉnh Cao Bằng còn sử dụng 24 hợp đồng làm công chức chuyên môn trong cơ quan hành chính nhà nước là không đúng quy định.

Quyền Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Nguyễn Hữu Tuấn cho biết, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế được chỉ ra để có hình thức xử lý phù hợp, thực hiện đúng quy định về tuyển dụng công chức đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra giám sát việc quản lý biên chế công chức, tuyển dụng công chức, bổ nhiệm, quản lý hồ sơ công chức và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước để kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót và có những biện pháp chấn chỉnh, khắc phục. 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất