Cao Bằng: Hỗ trợ hội viên Hội Phụ nữ phát triển kinh tế

Ngọc Hà

Đến nay, các cấp Hội Phụ nữ toàn tỉnh Cao Bằng đã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hội viên vay 931 tỷ đồng phát triển kinh tế.

Cao Bằng: Hỗ trợ hội viên Hội Phụ nữ phát triển kinh tế

Trong đó, Hội nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cho 809 tổ với 19.988 hội viên vay 861 tỷ đồng; nhận ủy thác với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 128 tổ với 1.376 hội viên vay trên 70 tỷ đồng.

Ngoài ra, Quỹ “Hỗ trợ phụ nữ phát triển” cho 139 nhóm tiết kiệm - tín dụng với 836 thành viên tại các huyện: Quảng Hòa, Hòa An, Thạch An, Nguyên Bình và Thành phố vay hơn 11 tỷ đồng.

Thành lập nhóm “Ngôi làng hy vọng” tại huyện Quảng Hòa với 93 thành viên tham gia; tổ chức hội nghị xây dựng kế hoạch hoạt động dự án và hội nghị tiếp nhận vốn dự án “Ngôi làng hy vọng giai đoạn 2” cho 659 lượt hội viên vay hơn 7 tỷ đồng phát triển kinh tế gia đình, trong đó số hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn chiếm 12%.     

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất