Cao Bằng: Hơn 102 nghìn hộ đăng ký gia đình văn hóa

 Trung Hiếu

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với các tổ chức thành viên đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp tổ chức tập huấn tuyên truyền chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với 5 nội dung CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Toàn tỉnh có hơn 102 nghìn/117 nghìn hộ đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hóa, hơn 1.800/2.483 khu dân cư đăng ký đạt khu dân cư văn hóa. Ủy ban MTTQ tỉnh đã trích quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh hỗ trợ làm 16 nhà Đại đoàn kết trị giá 320 triệu đồng.  

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất