Cầu nối giữa Quốc hội và nhân dân

Việt Hưng

Hoạt động của Quốc hội ngày càng sát với thực tiễn hơn; những kiến nghị của cử tri được chuyển đến Quốc hội và được theo sát trong quá trình xử lý; những cuộc tiếp xúc cử tri ngày càng cởi mở, dân chủ hơn… Điều đó có được một phần nhờ Mặt trận đã thực hiện tốt vai trò “cầu nối” giữa Quốc hội với nhân dân.

Cầu nối giữa Quốc hội và nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn với bà con thôn Nam Ô Trình, Thái Bình tại Ngày hội Đại đoàn kết.

1. Cứ mỗi kỳ họp Quốc hội, một hình ảnh quen thuộc với mọi người là Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đọc bản tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với Quốc hội. Điển hình như kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV kết thúc cách đây chưa lâu, MTTQ đã chuyển tới các đại biểu Quốc hội hơn 3.500 ý kiến. Đó là một bản tổng hợp mà MTTQ đã dày công ghi nhận trong nhân dân. Ở đó, có niềm vui của nhân dân khi kinh tế - xã hội đạt được mức tăng trưởng tốt; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo, tỷ lệ người thất nghiệp, thiếu việc làm có xu hướng giảm. Ở đó, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nhưng trong bản tổng hợp ý kiến cử tri ấy, cũng có cả những trăn trở, những băn khoăn, lo lắng về tình hình đất nước, nhất là tệ nạn tham nhũng, về cải cách hành chính. Nhiều người cho rằng, bản tổng hợp ý kiến của cử tri, chính là bản “tổng hợp lòng dân”.

Tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa UBTV Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, các hoạt động của Quốc hội và Mặt trận đã góp phần củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của ĐBQH, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; công tác xây dựng pháp luật và phản biện xã hội; hoạt động giám sát…

Một trong những điều mà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tâm đắc nhất là việc hai cơ quan đã chú trọng đẩy mạnh việc phối hợp trong tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Dấu ấn đậm nét trong hoạt động này chính là việc Quốc hội luôn đồng hành cùng Mặt trận trong những hành trình đến với người nghèo ở những vùng bị thiên tai, bão lũ; trao tặng áo ấm cho người già, trẻ em vùng cao, hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, về với dân trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc…

Để bảo đảm sự thống nhất giữa các quy định của Quy chế hiện hành với các luật, nghị quyết liên quan, UBTV Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã nhất trí sửa đổi, bổ sung Quy chế nhằm quy định rõ hơn trách nhiệm của mỗi bên, phát huy tính chủ động, sáng tạo, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong công tác.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, UBTV Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cần phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tập trung vào việc tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, phát huy mọi khả năng sáng tạo và thu hút nguồn lực của nhân dân để phát triển đất nước.

2. Nhiều năm nay, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 đã trở thành ngày vui của toàn dân. Để Ngày hội Đại đoàn kết ăn sâu, bén rễ trong đời sống không thể không kể đến vai trò của Quốc hội, các vị lãnh đạo, đại biểu Quốc hội. Các ĐBQH tham gia Ngày hội Đại đoàn kết tại chính khu dân cư mình sinh sống; coi đó là dịp để gần gũi, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tham gia động viên nhân dân các địa phương khác trong Ngày hội.

Tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại thôn Nam Ô Trình (xã Thuỵ Trình, huyện Thái Thuỵ, Thái Bình) Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nhấn mạnh: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là hình thức sinh hoạt cộng đồng thiết thực, đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Đây cũng là dịp để chúng ta đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua tại cơ sở và để biểu dương, tôn vinh tập thể, hộ gia đình và cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần đoàn kết. Chỉ có đoàn kết mới giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đi đến thành công.

Tại Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2014-2017, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ đoàn kết, khích lệ, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Các cuộc vận động lớn do Mặt trận tổ chức đã khơi dậy sức sáng tạo, phát huy nội lực, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó từ mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư đã góp phần quan trọng thực hiện thành công các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở mặc dù điều kiện công tác, chế độ chính sách còn chưa thực sự thỏa đáng song vẫn đầy nhiệt huyết và sáng tạo, hy sinh việc nhà vì việc làng, việc nước, không quản ngại nhường cơm, sẻ áo giúp đỡ người nghèo, lắng nghe và chia sẻ tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Với vai trò và uy tín của mình, các Chủ tịch Mặt trận cơ sở và Trưởng ban Công tác Mặt trận đã phát huy dân chủ, phối hợp với chính quyền giải quyết được nhiều vấn đề ở cơ sở, như giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường, góp công sức xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, không ngừng phát huy dân chủ, cải thiện đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân.

3. Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người dân, Mặt trận cũng nhận được sự phối hợp của Quốc hội trong tập hợp trí thức để phát triển khoa học công nghệ. Tại Hội nghị vinh danh 74 công trình tiêu biểu trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019 do UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao việc MTTQ Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tuyển chọn, biên tập và công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019 với 74 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ tiêu biểu. Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các bộ, ban, ngành, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các địa phương đã công nhận và trao nhiều giải thưởng trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, trong đó, nhiều công trình từng bước được áp dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam và các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học - công nghệ. Với trách nhiệm của mình, Quốc hội, UBTV Quốc hội sẽ đặc biệt quan tâm hoàn thiện hệ thống pháp luật và giám sát việc tổ chức thực hiện để tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho sáng tạo và ứng dụng phát triển khoa học công nghệ.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Công tác Mặt trận và dấu ấn 2019

Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, trong năm 2019, người Mặt trận đã tạo nên những dấu ấn đặc biệt. Trên tinh thần thi đua chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, công tác Mặt trận đã được triển khai quyết liệt, rõ trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đại Đoàn Kết xin điểm lại 10 sự kiện nổi bật.

Xem nhiều nhất