Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp rộng gần 600 ha ở Lạng Sơn

Đông Bắc

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 501/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn).

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn (khu công nghiệp Hữu Lũng) do Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP) làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 6.361 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là hơn 954 tỷ đồng.

Dự án có quy mô sử dụng đất là 599,76 ha và được triển khai ở các xã Hồ Sơn và Hòa Thắng (huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) theo 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 với quy mô sử dụng đất khoảng 200 ha; giai đoạn 2 với quy mô sử dụng đất khoảng 250 ha và giai đoạn 3 với quy mô sử dụng đất khoảng 149,76 ha.

Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày 15/5/2023.

Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP) là nhà đầu tư dự án. Ảnh: baochinhphu.vn.
Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Singapore (VSIP) là nhà đầu tư dự án. Ảnh: baochinhphu.vn.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Lạng Sơn đảm bảo tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; yêu cầu nhà đầu tư thực hiện dự án phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra, giám sát nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Hữu Lũng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện việc đổi tên khu công nghiệp Hữu Lũng thành khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn theo đề xuất của nhà đầu tư.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra, xác định nhà đầu tư thực hiện dự án đáp ứng điều kiện cho thuê đất để thực hiện dự án tại thời điểm cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai; đảm bảo điều kiện được Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong quá trình cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án; chỉ đạo các cơ quan có liên quan hướng dẫn nhà đầu tư lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có kế hoạch bổ sung diện tích đất hoặc tăng hiệu quả đất trồng lúa khác để bù lại phần đất trồng lúa bị chuyển đổi theo quy định tại Điều 134 Luật Đất đai; có phương án trồng rừng thay thế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Luật Lâm nghiệp….

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lạng Sơn phải chỉ đạo các cơ quan có liên quan cập nhật vị trí và diện tích sử dụng đất của khu công nghiệp Hữu Lũng vào quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm 2021-2025 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về quy hoạch, đảm bảo chỉ tiêu đất của khu công nghiệp Hữu Lũng nằm trong chỉ tiêu đất khu công nghiệp trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sản xuất, đất trồng lúa trong phạm vi dự án đảm bảo tuân thủ chỉ tiêu đất rừng sản xuất, đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025 và đến năm 2030 được phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Lạng Sơn tiếp thu, thực hiện đầy đủ ý kiến thẩm định của các Bộ, ngành liên quan đối với việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án.

Ngoài ra, UBND tỉnh Lạng Sơn có nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan chức năng và nhà đầu tư thực hiện nghiêm túc việc phê duyệt và thực hiện phương án trồng rừng thay thế đối với diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định của pháp luật về lâm nghiệp; có phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo công khai minh bạch; quản lý chặt chẽ các diện tích rừng trong khu vực thực hiện dự án đến khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng; chỉ thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 19, Điều 23 Luật Lâm nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Lãi suất tiết kiệm tiếp tục lao dốc

Lãi suất tiết kiệm tiếp tục lao dốc

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tiếp tục xu hướng giảm, mức cao nhất chỉ còn 5,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, còn gửi từ 1 đến dưới 6 tháng giảm còn khoảng 4%/năm.

Tin nóng

Xem nhiều nhất