: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

Thủ tướng: Chủ trương 1, kế hoạch 10, biện pháp 20 mới thành công

Làm việc với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Thủ tướng chỉ đạo các tổ chức Đoàn phải trên tinh thần bám công việc, chủ trương. Chủ trương 1, kế hoạch 10, biện pháp 20 mới thành công.