: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
22:17:21 09/01/2019

Không để sai phạm, tiêu cực trong công tác thi đua khen thưởng

Sáng 9/1, tại Hà Nội đã diễn ra  Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự, phát biểu tại Hội nghị.

Không để sai phạm, tiêu cực  trong công tác thi đua khen thưởng

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP.

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi đua khen thưởng trong cả nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được công tác khen thưởng vẫn còn những tồn tại, hạn chế như, thi đua, khen thưởng ở một số Bộ, ngành, địa phương chưa thực sự được quan tâm sâu sát.

Việc khen thưởng cho người lao động trực tiếp tuy có cải thiện nhưng chưa thực sự tạo được hiệu ứng sâu rộng. Công tác trình và thẩm định hồ sơ khen thưởng còn kéo dài, chưa động viên kịp thời cho các đối tượng được khen thưởng. Còn tình trạng đề nghị khen thưởng cho những trường hợp chưa có thành tích tiêu biểu nên tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương còn hạn chế. 

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp, khả thi theo phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả” nhằm tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, trọng tâm là xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt Bộ Nội vụ cần chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, ý kiến thẩm tra của Văn phòng Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng, bảo đảm chất lượng.

Tham mưu sơ kết, đánh giá 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (Khóa XI) “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư những giải pháp đổi mới mạnh mẽ, thiết thực phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4, phù hợp với tiến trình hội nhập của đất nước. Trong đó đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động do trung ương phát động và phát động thi đua trong bộ, ngành, địa phương, đơn vị mình. 

Tập trung xây dựng Dự thảo Nghị định quy định việc quản lý xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp để trình Chính phủ ban hành. Đồng thời, Bộ Nội vụ cần phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời có giải pháp để bảo đảm hoạt động tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng được thực hiện chặt chẽ, không để xảy ra sai phạm, tiêu cực. Khen thưởng phải kịp thời, chính xác, khách quan, công tâm công bằng, minh bạch, đúng thành tích, có giá trị giáo dục nêu gương và phòng chống tiêu cực trong công tác thi đua khen thưởng.    

A.Anh