Ba Chẽ (Quảng Ninh): Đại hội điểm Đảng bộ Khối Chính quyền

Bình Minh - Ngọc Lợi (Trung tâm TT- VH Ba Chẽ)

Trong 2 ngày 23-24/3, Đảng bộ Khối Chính quyền tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là một trong 3 đơn vị được Đảng bộ huyện Ba Chẽ lựa chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các đảng bộ cơ sở.

Ba Chẽ (Quảng Ninh): Đại hội điểm Đảng bộ Khối Chính quyền

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Chính quyền nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Đảng bộ Khối Chính quyền gồm 16 chi bộ, 126 đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại 11 cơ quan chuyên môn, 8 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và 1 cơ quan cộng quản. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Khối Chính quyền đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án, triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chuyên môn, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ chương trình phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương.

Công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được quan tâm chú trọng. Trong nhiệm kỳ, đã giới thiệu, kết nạp 37 đảng viên, đạt 100% so với chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ đề ra.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Khối, lĩnh vực kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; thu ngân sách nhà nước địa bàn tăng gấp 2,3 lần so với năm 2015; trồng rừng, độ che phủ rừng tăng 3,3% so với chỉ tiêu nghị quyết; đưa các xã Lương Mông, Minh Cầm, Đạp Thanh, Thanh Lâm, Nam Sơn đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ 34,7% năm 2015 xuống còn 2,13% năm 2019.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối quyết tâm thực hiện tốt công tác tham mưu, cụ thể hóa các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân, giảm nghèo bền vững, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra.

Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 ủy viên; tiến hành bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại đại hội. Ông Nguyễn Minh Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Như vậy, tính đến nay, Đảng bộ huyện Ba Chẽ đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội điểm 3 chi bộ, đảng bộ cơ sở.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Dự báo, 6 tháng đầu năm GDP đạt 5,8%

Dự báo, 6 tháng đầu năm GDP đạt 5,8%

Ngày 15/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 và giải pháp chủ yếu những tháng cuối ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất