: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 25/06/2019

Chuyển đổi phương thức sản xuất giúp thoát nghèo

Sáng 24/6, đã diễn ra Hội nghị trực tuyến “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020 tại Sơn La”.

Chuyển đổi phương thức sản xuất  giúp thoát nghèo

Ông Nguyễn Văn Bình phát biểu tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 37-NQ/TW (NQ 37) của Bộ Chính trị và ông Hoàng Văn Chất -Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La chủ trì Hội nghị. 

Sau 15 năm triển khai thực hiện NQ và Kết luận số 26-KL/TW của tỉnh Sơn La, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch hàng năm và kế hoạch 5 năm. Trong đó, kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La đã có sự chuyển biến tích cực, nhanh, bền vững, các chỉ tiêu và kế hoạch đã đề ra của tỉnh để thực hiện NQ 37. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh bình quân giai đoạn 2004-2018 tăng 13,2%/năm, cao hơn so với mức bình quân chung của cả nước (chỉ tiêu đặt ra bình quân hàng năm đạt từ 8,5%-9%). Thu ngân sách trên địa bàn năm 2018 đạt 5.030 tỷ đồng (vượt chỉ tiêu kế hoạch trước 2 năm). Bình quân tỷ lệ giảm hộ nghèo hàng năm từ 2,5- 3,5%/năm (chỉ tiêu kế hoạch tỷ lệ hộ nghèo giảm 1%-1,5%/năm).

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của tỉnh trong tổng kết 15 năm NQ 37, tổng kết đã nêu được thực trạng trong 15 năm, kết quả đã đạt dược, ý nghĩa cũng như quá trình phổ biến, tổ chức triển khai nghị quyết, đánh giá được những mặt còn hạn chế từ đó nêu ra được những bài học, nguyên nhân.

“Đối với Sơn La có hai chỉ tiêu hết sức ấn tượng, đó là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế; thứ hai là thu nhập bình quân đầu người. Tốc độ tăng cao hơn nhiều so với bình quân chung cả nước. Kết quả này đạt được khẳng định chủ trương, đường lối của NQ 37 là đúng đắn, cũng thể hiện sự quan tâm dầu tư, ban hành các cơ chế chính sách phù hợp của Trung ương, sự nỗ lực của địa phương” – ông Nguyễn Văn Bình nói.

Định hình hướng đi cho một tỉnh như Sơn La, một tỉnh nằm trong vùng có tỷ lệ hộ nghèo lớn nhất cả nước, cho thấy Sơn La có thể thoát nghèo, đó là mấu chốt. Để làm được điều đó, quan trọng là chuyển đổi được phương thức sản xuất, từ các hộ cá thể đã có sự liên kết với nhau trong mô hình hợp tác xã và thời gian sắp tới phải xây dựng được mô hình kiên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ nông dân, coi đó là nền tảng của sản xuất nông nghiệp quy mô lớn.

“Chúng ta có nông nghiệp, có công nghiệp chế biến nông nghiệp, có vùng nguyên liệu, có tài nguyên, vậy chúng ta phát triển du lịch là đúng. Nhưng không phải du lịch đài trà. Chúng ta hướng đến du lịch “phượt”, du lịch mạo hiểm, du lịch thâm nhập với cảnh quan, du lịch trải nghiệm, về nguồn. Trong dịch vụ phát triển du lịch và các loại dịch vụ khác phục vụ nông nghiệp cho bà con. Làm sao để hợp tác xã tiếp cận các dịch vụ. Tất cả những nội dung đó chúng ta phải đặt trong tổng thể Tây Bắc để phát triển” - ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh.

M.Loan