: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:00:38 12/01/2019

Đà Nẵng: Hơn 140 đảng viên bị kỷ luật trong năm 2018

Ngày  11/1,  Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cho biết, trên cơ sở Kết luận số 292 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong năm 2018, cơ quan này đã tham mưu cho Thường vụ Thành ủy và chỉ đạo các tổ  chức Đảng cơ sở thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 27 đảng viên, cách chức 1 đảng viên, khiển trách 113 đảng viên. 

Tổng cộng có 141 đảng viên của TP Đà Nẵng bị thi hành kỷ luật.

Năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cũng đã tham mưu, đề xuất, chỉ đạo cấp ủy các cấp, thực hiện kiểm tra đối với 545 tổ chức Đảng và 3.318 đảng viên; phối hợp với  Ủy ban MTTQ TP giám sát chuyên đề đối với 219 tổ chức đảng và 477 đảng viên.

Bình Nguyên