Hà Tĩnh: Vinh danh 100 tập thể và cá nhân tiêu biểu làm theo lời Bác

Hạnh Nguyên

Sáng 29/8, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị, vinh danh điển hình tiên tiến và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hà Tĩnh: Vinh danh 100 tập thể và cá nhân tiêu biểu làm theo lời Bác

Tỉnh ủy Hà Tĩnh vinh danh 100 tập thể và cá nhân tiêu biểu, gương điển hình trên tất cả các lĩnh vực.

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải cho biết, Hà Tĩnh đã tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt ở 100% xã, phường, thị trấn. Đồng thời, triển khai Chỉ thị 05 gắn với nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua của địa phương, đơn vị và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã lựa chọn 3 đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đó là: Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; thực hành dân chủ, kỷ cương trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện Chỉ thị 05 gắn với các phong trào thi đua yêu nước.

Từ trong các phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu. Sau 3 năm, toàn tỉnh đã vinh danh 904 gương điển hình tiên tiến gồm 273 tập thể, 631 cá nhân xuất sắc về học và làm theo Bác.

Tại hội nghị, tham luận của các tập thể, cá nhân điển hình đã chia sẻ những cách làm, bài học kinh nghiệm trong quá trình nỗ lực phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05.

Hà Tĩnh: Vinh danh 100 tập thể và cá nhân tiêu biểu làm theo lời Bác - 1

Tỉnh ủy Hà Tĩnh vinh danh 100 tập thể và cá nhân tiêu biểu, gương điển hình trên tất cả các lĩnh vực.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt 50 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành nhiều thắng lợi vẻ vang, đưa đất nước và tỉnh nhà phát triển theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2019 đạt 12,78% xếp thứ 5 cả nước và thứ 2 các tỉnh Bắc Trung Bộ, GRDP bình quân đầu người giai đoạn 2011-2015 đạt trên 44 triệu đồng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh: Thông qua việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến rõ nét cả về nhận thức, tư tưởng và hành động. Nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò nêu gương, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, thực hiện “nói đi đôi với làm”.

Để tiếp tục tạo những chuyển biến mới và đạt kết quả tích cực hơn nữa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần tập trung và quan tâm các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nội dung Di chúc và tư tưởng Hồ Chí Minh; tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, đẩy mạnh làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát...

Dịp này, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã vinh danh 100 tập thể, cá nhân tiêu biểu, là những gương điển hình trên các lĩnh vực.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất