Khai mạc hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực phía Nam

Quốc Định

Ngày 6/12, tại tỉnh Bình Dương, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Lễ khai mạc Hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực III năm 2019. Hội thị thu hút sự tham gia của 41 thí sinh đến từ 20 tỉnh, thành phố phía Nam.

Khai mạc hội thi Báo cáo viên giỏi khu vực phía Nam   

Ông Đoàn Văn Báu phát biểu khai mạc tại hội thi.

Ông Đoàn Văn Báu, Giám đốc Trung tâm Thông tin Công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban giám khảo Hội thi cho biết: Trong bối cảnh hiện nay, công tác tuyên giáo nói chung, công tác tuyên truyền nói riêng có những thuận lợi, đan xen những khó khăn, thách thức. Khi thông tin đa dạng nhiều chiều, nhất là mạng xã hội có nhiều thông tin thiếu khách quan, không đúng sự thật. Đặc biệt là các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tăng cường thông tin sai trái, xuyên tạc, chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.

Điều này đặt ra yêu cầu công tác tuyên truyền miệng, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả góp phần ngăn chặn đẩy lùi các thông tin xấu độc, đưa thông tin tích cực trở thành dòng chủ đạo, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu để tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, đồng sức đồng lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội.

Hội thi nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ và sâu sát cơ sở. Hội thi còn là dịp để các báo cáo viên trau dồi kiến thức, giao lưu, học hỏi kỹ năng, nghiệp vụ, kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về nội dung thi, thí sinh lựa chọn nội dung dự thi theo các thể loại như: Truyền đạt nghị quyết (các nghị quyết được ban hành trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; nghị quyết cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020); thông tin thời sự; báo cáo chuyên đề trong các lĩnh vực. Khuyến khích chuyên đề báo cáo gắn với nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị nơi báo cáo viên công tác.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Chiến thắng Biên giới 70 năm nhìn lại

Chiến thắng Biên giới 70 năm nhìn lại

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Sở VHTTDL tỉnh Cao Bằng, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức Triển lãm “Chiến thắng Biên Giới năm 1950”.
Rà soát lại chính sách xã hội hoá y tế

Rà soát lại chính sách xã hội hoá y tế

Tại phiên họp toàn thể lần thứ 18 của Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội vừa diễn ra, Thường trực Ủy ban đã chỉ rõ nhiều hạn chế trong quá trình thực hiện chủ ...

Tin nóng

Còn trục lợi chính sách trong xóa đói giảm nghèo

Còn trục lợi chính sách trong xóa đói giảm nghèo

Ngày 30/9, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tiến hành thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.

Xem nhiều nhất