: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
17:52:46 10/07/2019

Khai mạc kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI

Ngày 10/7, tại TP KonTum, HĐND tỉnh Kon Tum tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XI.

Khai mạc kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI

Quang cảnh kỳ họp.

Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được những kết quả tích cực: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 5.654 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 9,05% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, lĩnh vực nông - lâm - thủy sản tăng 5,60%, công nghiệp - xây dựng tăng 12,62%, thương mại - dịch vụ tăng 8,48%, thuế nhập khẩu và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,98%; thu ngân sách Nhà nước đảm bảo với tổng thu ước đạt khoảng 1.426 tỷ đồng, bằng 114,7% so với cùng kỳ năm trước.

Lĩnh vực giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm; công tác an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả; cải cách thủ tục hành chính được thực hiện mạnh mẽ, kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đối ngoại địa phương ngày càng được mở rộng.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, UBND tỉnh Kon Tum đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tăng nguồn thu ngân sách; phát triển văn hóa, giáo dục; đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; phòng chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường quốc phòng- an ninh và đối ngoại địa phương.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận, xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền như: Phân bổ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công trình thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và một số nội dung thuộc tờ trình, báo cáo.

Khai mạc kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Kon Tum khóa XI - 1

Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum phát biểu khai mạc kỳ họp.

Kỳ họp tiến hành xem xét, sửa đổi một số nghị quyết của HĐND tỉnh cho phù hợp với quy định của Trung ương và thực tế địa phương; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 và kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh; thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp sẽ diễn ra trong 2 ngày, 10 - 11/7.

Hà Lê