Khai trương Trung tâm báo chí Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc

Ảnh: Hoàng Long

Sáng 6/12, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khai trương Trung tâm báo chí Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân
và các vị lãnh đạo cắt băng khai trương Trung tâm báo chí Đại hội.

Tham dự và cắt băng khai trương có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son; Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ Nguyễn Quân; Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng; Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền; Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn Nguyễn Đắc Vinh và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Phát biểu tại lễ khai trương Trung tâm báo chí Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn nhấn mạnh: Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX là sự kiện quan trọng trong đời sống xã hội của nhân dân cả nước; là nơi hội tụ, biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015.

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.  Bên cạnh việc đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2011 - 2015; biểu dương, tôn vinh các anh hùng, chiến sĩ thi đua, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong toàn quốc. Đồng thời, phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thi đua thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cũng cho biết: Các phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua không chỉ góp phần rất quan trọng thúc đẩy hoàn thành các nhiệm vụ chính trị - xã hội của đất nước, làm thay đổi bộ mặt của đất nước mà còn nhằm bồi dưỡng tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước của dân tộc, xây dựng đạo đức, nếp sống mới để nâng cao phẩm chất con người và làm cho nhân dân ta đoàn kết với nhân dân lao động thế giới.

“Đại hội Thi đua yêu nước là dịp rất tốt để chúng ta biểu dương, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời cũng khẳng định quyết tâm không gì lay chuyển của toàn Đảng và toàn dân ta, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, thành phần xã hội tập hợp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tiếp bước con đường cách mạng vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và dân tộc ta đã lựa chọn” – Thứ trưởng Trương Minh Tuấn nói.

Một số hình ảnh tại Trung tâm báo chí:

M.L. - V.T.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất