: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 30/08/2019

Lâm Đồng: Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Chiều ngày 29/8, kỳ họp thứ 9 - kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa IX được tổ chức, nhằm tiến hành xem xét quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Trong đó có việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của các huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh và Đạ Huoai.

Đối với các xã Mỹ Lâm, Nam Ninh, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi thuộc huyện Cát Tiên; xã Hà Đông, Hương Lâm huyện Đạ Tẻh đều có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đảm bảo 50% tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII. Xã Đạm B’Ri, huyện Đạ Huoai có quy mô dân số chỉ đạt 22,12% tiêu chuẩn đối với xã khu vực miền núi. Theo Nghị quyết số 37 của Trung ương, nếu các xã có quy mô khá nhỏ, không gian phát triển bị chia cắt, gây ra nhiều khó khăn, cản trở trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế - xã hội tầm vĩ mô cũng như kế hoạch, quy hoạch phát triền vùng thì cần thiết phải sắp xếp lại để hạn chế phân tán, dàn trải nguồn lực địa phương và Trung ương, nhất là trong điều kiện Trung ương đang đẩy mạnh phân cấp, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho chính quyền địa phương.

Việc nhập các xã Mỹ Lâm vào xã Nam Ninh, xã Tư Nghĩa vào Quảng Ngãi thuộc huyện Cát Tiên; xã Hà Đông vào xã Mỹ Đức, xã Hương Lâm vào xã Đạ Lây thuộc huyện Đạ Tẻh; sáp nhập xã Đa M’Ri vào thị trấn Đạ M’Ri thuộc huyện Đạ Huoai sẽ tạo sự thay đổi tích cực và tập trung được nguồn lực, phát huy tiềm năng phát triển của địa phương, phù hợp với yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, tiết kiệm chi tiêu công, góp phần nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, xây dựng bộ máy hiệu lực, hiệu quả.

Kỳ họp đã thông qua Tờ trình bổ sung 202 biên chế giáo viên mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập. Như vậy, sau khi bổ sung sẽ nâng tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Lâm Đồng năm 2019 là 28.050 người.

N.Thu