: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
04:57:49 26/02/2020

Lan tỏa những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

Ngày 25/2, Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện các hoạt động “Tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài”.

Nhiều đại biểu đã cho rằng, việc đẩy mạnh tôn vinh Bác ở nước ngoài sẽ làm phát triển, sâu sắc thêm quan hệ nhiều mặt và lĩnh vực giữa Việt Nam với các nước.

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Hoài Trung - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, trong 10 năm qua, việc tôn vinh Bác đã đạt nhiều kết quả tích cực và được triển khai ở khắp các châu lục thông qua mạng lưới các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các hình thức tôn vinh Bác được triển khai đa dạng phong phú ở cả góc độ vật thể và phi vật thể.

Đặc biệt, 94/94 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đều có các hoạt động, sự kiện có liên quan tới việc tôn vinh Bác với quy mô, phạm vi phù hợp với điều kiện cụ thể của từng nước sở tại. Tại nhiều địa bàn, các hoạt động đã nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các chính đảng, giới học giả, truyền thông và phát huy được hiệu quả tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, nhân cách và sự thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới cả hai góc độ là anh hùng giải phóng dân tộc, và nhà văn hóa kiệt xuất.

H.Vũ