Nam Định: Sáp nhập 2 Đảng bộ khối trực thuộc Tỉnh ủy

Duy Hưng

Ngày 1/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định công bố Quyết định hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (từ ngày 1/6/2020), theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nam Định: Sáp nhập 2 Đảng bộ khối trực thuộc Tỉnh ủy

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nam Định Trần Văn Chung trao quyết định chỉ định các chức danh trong Ban thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Sau khi sáp nhập Đảng bộ Khối mới có tổng cộng 162 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Dịp này, Ban thường vụ Tỉnh ủy Nam Định cũng ban hành Quyết định về việc chỉ định Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ định ông Hoàng Văn Tuyến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; chỉ định 3 cán bộ khác giữ chức vụ Phó Bí thư...

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo sau đây Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nam Định cần tập trung thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy 6 Ban, đơn vị tham mưu, giúp việc (Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra, Ban Dân vận - Nội chính, Văn phòng, Ban Đoàn thể); phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành, sớm ổn định tổ chức, bộ máy để triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao...

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Khi trách nhiệm cá nhân  lẩn vào tập thể

Khi trách nhiệm cá nhân lẩn vào tập thể

Rất nhiều quy định kể cả trong Đảng, pháp luật Nhà nước về quản lý xã hội trên địa bàn thế nhưng hiệu quả còn thấp là do chưa xác định rõ được trách nhiệm. Trách ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất