: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
18:41:00 18/01/2018

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo kiểm điểm tại Bộ GTVT và tỉnh Thanh Hoá

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Chính trị dự, chỉ đạo tại Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình công tác năm 2017 của Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) từ ngày 15-16/1 và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tỉnh Thanh Hoá (từ ngày 17-18/1).

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo kiểm điểm tại Bộ GTVT và tỉnh Thanh Hoá

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị.

Đây là hai tập thể cấp uỷ trực thuộc Trung ương thực hiện kiểm điểm, phê bình và tự phê bình theo Thông báo số 42-TB/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về gợi ý nội dung kiểm điểm năm 2017 đối với 33 tập thể và 2 cá nhân.

Cùng tham gia đoàn công tác của Bộ Chính trị còn có ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại các Hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng đoàn công tác của Bộ Chính trị nhấn mạnh, Hội nghị kiểm điểm, phê bình và tự phê bình là nhiệm vụ hằng năm nhưng có vai trò hết sức quan trọng, là dịp để Ban cán sự Đảng Bộ GTVT, Ban Thường vụ tỉnh Thanh Hoá và các cá nhân làm rõ việc những kết quả nổi bật và những vấn đề cần rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong năm 2017, tiếp tục phát huy những ưu điểm, mặt mạnh trong thời gian tới, nhất là những thành công trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Ban cán sự Đảng Bộ GTVT và Ban Thường vụ tỉnh Thanh Hoá thực hiện kiểm điểm, phê bình và tự phê bình trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kết quả khắc phục, sửa chữa những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu hai cơ quan cấp uỷ và các cá nhân căn cứ vào gợi ý của Bộ Chính trị để kiểm điểm, phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để đánh giá tính chất, mức độ thiếu sót, khuyết điểm và đề ra hướng giải quyết cụ thể (các hình thức xử lý; thời gian, giải pháp, mục tiêu khắc phục); đặc biệt thực hiện đúng Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII ngày 30/10/2016, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII (nhận diện 27 biểu hiện suy thoái, những nhiệm vụ thực hiện ngay và thường xuyên...); lấy kết quả tổ chức thực hiện (kiểm điểm lần này) để rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII trong toàn hệ thống chính trị.

Phó Thủ tướng tin rằng với tinh thần thẳng thắn, chân thành, đầy trách nhiệm trong kiểm điểm, Ban cán sự Đảng Bộ GTVT và Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa sẽ mạnh lên, tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Mai Loan