: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:00:24 30/03/2020

Phòng, chống dịch, HĐND tỉnh Quảng Ninh sẽ họp theo hình thức trực tuyến

Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Quảng Ninh sẽ được tổ chức vào 7h30 ngày 1/4/2020 theo hình thức trực tuyến.

Ngày 28/3, HĐND tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 159/HĐND-TH2 về việc thay đổi thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XIII. 

Theo đó, kỳ họp được chuyển sang 7h30 ngày 1/4/2020. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực HĐND tỉnh quyết định tổ chức kỳ họp theo hình thức trực tuyến. 

Tại kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó sẽ tập trung thảo luận Nghị quyết về “Một số nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch Covid-19, ổn định tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, các đại biểu sẽ tập trung nghiên cứu cơ chế hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo Quảng Ninh có người lao động ở các doanh nghiệp, các tổ chức bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Theo Báo Quảng Ninh