: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
21:23:15 17/01/2020

Tập trung chuẩn bị tốt các nội dung hướng tới đại hội đảng các cấp

Đó là chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, diễn ra ngày 17/1 tại Hà Nội.

Báo cáo tổng kết công tác của Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2019, cho biết Đảng ủy đã cùng với các cấp ủy, chi bộ bám sát các nghị quyết của Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khối lượng lớn các nhiệm vụ chính trị của Ban. Năm 2019 cũng là năm Đảng bộ có nhiều đổi mới và đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ cơ quan trong năm 2019. Từ thực tiễn chỉ đạo ở các chi, đảng bộ, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, toàn diện, tập trung phân tích những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để tăng cường công tác xây dựng Đảng trong năm 2020. Trong đó, các đại biểu đặc biệt nhấn mạnh đến việc phải làm tốt công tác tư tưởng, nhất là trong việc sắp xếp, kiện toàn nhân sự để tinh gọn bộ máy; việc phối hợp với chính quyền trong việc phân công công tác cho cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương để xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới đại hội đảng các cấp…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông nhấn mạnh, về nhiệm vụ trong năm 2020, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên, cần tập trung chuẩn bị tốt các nội dung hướng tới đại hội đảng các cấp. Cấp ủy, các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt đại hội đảng các cấp; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương lần thứ IV; xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo cơ quan, đơn vị; sớm phân công nhiệm vụ cho đảng viên, ban hành quy chế phối hợp, chương trình làm việc của cấp ủy sau đại hội đảng các cấp.

Cùng với đó, tiếp tục tập trung thực hiện toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh tham mưu thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng...   

Đ.Phương