Thái Bình: Trình HĐND tỉnh xem xét miễn, giảm 17 khoản phí, 6 khoản lệ phí

Duy Hưng

Ngày 25/5, tại kỳ họp thứ 138, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Bình thống nhất với Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định miễn, giảm mức thu phí, lệ phí để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, nếu được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp tới, tỉnh Thái Bình sẽ miễn, giảm mức thu trong thời gian 3 tháng (kể từ ngày Nghị quyết của HĐND tỉnh có hiệu lực) đối với 17 khoản phí, 6 khoản lệ phí, trong đó mức giảm thấp nhất tới 50%. Về công tác chi trả gói hỗ trợ an sinh, đến nay toàn tỉnh đã hoàn thành chi trả cho các nhóm đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo. Toàn tỉnh phấn đấu đến hết tháng 5 sẽ hoàn thành chi trả cho các nhóm đối tượng còn lại...

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất