Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập quân đội
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu xem trưng bày vũ khí và khí tài. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập quân đội - 1
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu xem trưng bày vũ khí và khí tài. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập quân đội - 2
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu xem trưng bày vũ khí và khí tài. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập quân đội - 3
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu xem trưng bày vũ khí và khí tài. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập quân đội - 4
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu xem trưng bày các thiết bị quân sự công nghệ cao. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập quân đội - 5
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập quân đội - 6
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập quân đội - 7
 
Trong ảnh: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN).

Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập quân đội - 8
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu xem trưng bày các ấn phẩm về quân đội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập quân đội - 9
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu xem trưng bày vũ khí và khí tài. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).

Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập quân đội - 10
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu xem trưng bày vũ khí và khí tài. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).
 
Theo TTXVN