Thừa Thiên - Huế: Kỷ luật 1 tổ chức đảng, 119 đảng viên

Theo Cổng thông tin điện tử UBKT Trung ương

Trong 6 tháng đầu năm 2019, cấp ủy các cấp tỉnh Thừa Thiên - Huế đã kiểm tra 228 tổ chức đảng, 661 đảng viên (có 180 cấp ủy viên); giám sát 174 tổ chức đảng, 395 đảng viên (có 112 cấp ủy viên).

UBKT các cấp kiểm tra 6 tổ chức đảng và 27 đảng viên (có 14 cấp ủy viên) khi có dấu hiệu vi phạm; kết luận vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật 10 đảng viên. Kiểm tra 157 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Giám sát 108 tổ chức đảng, 82 đảng viên (có 73 cấp ủy viên); kiểm tra 2 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 108 tổ chức đảng trong việc thu nộp, sử dụng đảng phí, phát hiện số tiền sai phạm hơn 7 triệu đồng. Giải quyết tố cáo 1 đảng viên và xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 1 trường hợp.

Cùng thời gian trên, cấp ủy và UBKT các cấp thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 1 tổ chức đảng và 119 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 91, cảnh cáo 17, cách chức 6, khai trừ ra khỏi Đảng 5 trường hợp. 

Nội dung vi phạm chủ yếu: Nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; chính sách, pháp luật của Nhà nước; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; những điều đảng viên không được làm; tham nhũng, cố ý làm trái...

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Kiên cường trong bão táp

Kiên cường trong bão táp

Trong tình thế dịch Covid-19 gây ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế, câu hỏi đặt ra là cách gì để vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Xem nhiều nhất