Xây dựng đội ngũ phóng viên thường trú có bản lĩnh chính trị vững vàng

Theo TTXVN

Phó Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang nhấn mạnh mặc dù đảng viên các chi bộ cụm ở phân tán tại các Cơ quan Thường trú nhưng các chi bộ cụm đã thực hiện tốt việc giáo dục, quản lý đảng viên.

Xây dựng đội ngũ phóng viên thường trú có bản lĩnh chính trị vững vàng

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: TTXVN).

Ngày 6/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Hội thảo “Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí.”

Gần 60 tham luận của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương gửi đến Hội thảo với mong muốn nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí...

Tăng cường vai trò của báo chí trong chống tiêu cực và phản biện xã hội

Báo chí, truyền thông là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng và Nhà nước, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là diễn đàn để nhân dân tham gia giám sát, quản lý xã hội.

Hệ thống báo chí, truyền thông ở Việt Nam đều là cơ quan của các tổ chức Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính trị xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo chí, truyền thông bằng việc định hướng quy hoạch phát triển; định hướng tư tưởng, chính trị trong nội dung thông tin.

Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính trị là đài truyền hình quốc gia - một trong những cơ quan báo chí chủ lực trong tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Đài Truyền hình Việt Nam còn chú trọng vào công tác phát triển Đảng trong đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên.

Đảng bộ Đài luôn xác định kết quả thực hiện hai nhiệm vụ này không chỉ có vai trò quan trọng đối với việc thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị mà còn có ý nghĩa cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, tạo thành sức mạnh thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam cho biết những năm qua, Đài đã tích cực thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin kịp thời, phong phú, đa dạng các sự kiện, vấn đề quan trọng của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa trong nước và quốc tế. Qua đó góp phần định hướng dư luận xã hội, tạo động lực cho phát triển kinh tế đất nước và hội nhập quốc tế; tích cực tham gia cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn xã hội; đấu tranh chống lại âm mưu, thủ đoạn của “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực lý luận, tư tưởng, văn hóa.

Các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam cũng góp phần tuyên truyền đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ, bảo vệ các vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; góp phần vào quá trình dân chủ hóa đời sống xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Xây dựng đội ngũ phóng viên thường trú có bản lĩnh chính trị vững vàng - 1

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự Hội thảo. (Ảnh: TTXVN).

Đề cập đến vấn đề giám sát và phản biện xã hội, Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận Vũ Văn Tiến cho biết trong 5 năm qua, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cơ sở đã chủ trì phối hợp giám sát gần 500.000 cuộc, trong đó ở cấp tỉnh là hơn 4000 cuộc; cấp huyện là hơn 22.000 cuộc; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, chủ trì giám sát được hơn 466.000 cuộc.

Tuy nhiên, ông Vũ Văn Tiến băn khoăn, có rất ít cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương phản ánh, đưa tin các cuộc giám sát đó. Điều này đặt ra câu hỏi, các Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập các báo Trung ương, địa phương có chỉ đạo phóng viên đưa tin các cuộc giám sát tại địa phương do Mặt trận chủ trì hay không.

"Người đứng đầu cơ quan Đảng trong các cơ quan báo chí phải có chủ trương, tạo điều kiện cho phóng viên đưa tin những cuộc giám sát này. Bởi hiện nay có tình trạng chỉ các cơ quan báo chí Trung ương mới phản ánh, phanh phui các tiêu cực tại địa phương, còn báo địa phương lại không dám đưa," ông Vũ Văn Tiến nhấn mạnh.

Tổng Biên tập Tạp chí Mặt trận lấy ví dụ, gần đây, Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin về việc ở Bắc Kạn có 13 ngôi mộ liệt sỹ chứa toàn đá (không có hài cốt), trong khi báo địa phương lại không hề đưa tin.

Bên cạnh đó, trong các cuộc làm việc với các bộ, ngành, bao giờ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đề nghị các bộ, ngành phải công khai các quyết định thanh tra của ngành trên website, trang thông tin điện tử, các báo để người dân, phóng viên tiếp cận nhưng đến nay, việc này vẫn chưa được thực hiện đang đặt ra vấn đề về vai trò đảng viên của những người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị...

Xây dựng đội ngũ phóng viên thường trú có bản lĩnh chính trị vững vàng

Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang cho biết hiện nay, Đảng bộ TTXVN có 124 đảng viên là phóng viên thường trú ở 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, sinh hoạt tại 12 chi bộ cụm, trong đó gồm 6 chi bộ cụm khu vực phía Bắc, 3 chi bộ cụm khu vực miền Trung-Tây Nguyên và 3 chi bộ cụm khu vực phía Nam.

Xây dựng đội ngũ phóng viên thường trú có bản lĩnh chính trị vững vàng - 2

Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang dự hội thảo. (Ảnh: TTXVN).

Mỗi chi bộ cụm hiện nay có ít nhất 3 Cơ quan Thường trú, nhiều nhất là 7 Cơ quan Thường trú. Chi bộ cụm đông đảng viên nhất là 16 đồng chí, chi bộ ít đảng viên nhất là 4 đồng chí.

Xác định chi bộ đảng là hạt nhân chính trị ở cơ sở, nhất là đối với những chi bộ cụm có đặc thù ở những địa bàn xa, đảng viên sinh hoạt ghép, vì vậy, Đảng ủy TTXVN luôn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng và đảng viên các Cơ quan Thường trú thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ, chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đảng viên.

Các chi bộ cụm Cơ quan Thường trú trong nước thuộc Đảng bộ TTXVN đã thực hiện tốt việc giáo dục, quản lý đảng viên. Mặc dù đảng viên các chi bộ cụm ở phân tán tại các Cơ quan Thường trú, thường xuyên công tác cơ động nhưng các chi bộ cụm đã quan tâm công tác giáo dục, quản lý đảng viên, giữ gìn đoàn kết nội bộ.

Hằng năm, công tác đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên được thực hiện khá nghiêm túc, căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng và chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đội ngũ phóng viên Cơ quan Thường trú trong nước với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần làm việc có trách nhiệm, đã có nhiều đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho TTXVN, tích cực tham gia có hiệu quả việc thông tin, tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin góp phần định hướng dư luận xã hội, thông tin phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; luôn có ý thức thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của ngành, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp.

Theo lãnh đạo TTXVN, công tác phát triển đảng viên ở các chi bộ cụm Cơ quan Thường trú luôn được Đảng ủy TTXVN quan tâm, chú trọng. Đảng ủy TTXVN thường xuyên phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị cho đối tượng kết nạp đảng.

Đảng ủy TTXVN chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên thành lập các công đoàn, chi đoàn khu vực, tổ chức nhiều hoạt động đoàn thể tạo môi trường rèn luyện cho phóng viên trẻ và tạo nguồn phát triển đảng.

Cấp ủy các chi bộ cụm luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ phóng viên trẻ có nguyện vọng đứng trong hàng ngũ của Đảng được phấn đấu, rèn luyện. Từ năm 2011 đến nay, 12 chi bộ cụm Cơ quan Thường trú trong nước đã kết nạp được 61 đảng viên mới, trong đó 6 chi bộ cụm Cơ quan Thường trú phía Bắc kết nạp 35 đảng viên mới, 3 chi bộ cụm Cơ quan Thường trú khu vực miền Trung-Tây Nguyên kết nạp 11 đảng viên và 3 chi bộ cụm khu vực phía Nam kết nạp 15 đảng viên.

Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức cho các cán bộ làm công tác đảng trong cơ quan báo chí

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí trong tình hình hiện nay, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng cho rằng công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí cần được quan tâm chú trọng và tăng cường hơn nữa trong thời gian tới, tổ chức đảng ở cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí cần phổ biến đầy đủ, kịp thời và thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về báo chí; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động của báo chí; làm tốt việc chỉ đạo, định hướng và chỉ đạo cung cấp thông tin cho báo chí; tăng cường năng lực của cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí để bảo đảm chỉ đạo thông tin nhanh nhạy, kịp thời, đúng định hướng.

Theo Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng, cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức cho các cán bộ làm công tác đảng trong cơ quan báo chí; nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí; tăng cường bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, ý thức trách nhiệm xã hội và đạo đức người làm báo nhằm trang bị cho đội ngũ nhà báo kỹ năng cách thức xử lý thông tin, tác nghiệp báo chí hiện đại.

Đối với cơ quan chủ quản báo chí, cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp với cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, Hội Nhà báo; đẩy mạnh các biện pháp, các hình thức nhằm quản lý, thực hiện tốt cơ chế kiểm tra giám sát cơ quan báo chí cũng như tổ chức đảng trong các cơ quan báo chí.

Cơ quan chủ quản báo chí cần coi trọng công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí. Tổ chức đảng ở cơ quan chủ quản báo chí cần phân công một đồng chí lãnh đạo có bản lĩnh chính trị, am hiểu về báo chí, có kinh nghiệm công tác đảng để theo dõi thường xuyên việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan báo chí; thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức về Đảng cho các đồng chí được giao nhiệm vụ giúp cấp ủy cơ quan báo chí về công tác đảng; chịu trách nhiệm về chất lượng chính trị của tổ chức đảng trong cơ quan báo chí.

Tổ chức đảng của cơ quan chủ quản báo chí cũng có trách nhiệm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng cơ quan báo chí, nhất là kiểm tra, giám sát về chế độ, nội dung sinh hoạt đảng; việc học tập các nghị quyết, phổ biến và thực hiện các quy chế, quy định của Đảng ở cơ quan báo chí; kịp thời khen thưởng, kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng cơ quan báo chí theo quy định của Đảng trên cơ sở nắm chắc tình hình, đánh giá đúng đảng viên và tổ chức đảng trong cơ quan báo chí; tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm đảng viên đối với lãnh đạo, cán bộ và những người làm báo...

Bên cạnh đó, người đứng đầu tổ chức đảng trong cơ quan báo chí cần nâng cao vai trò và trách nhiệm của mình; lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan báo chí thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, định hướng của cơ quan chủ quản; chấp hành nghiêm túc sự quản lý của cơ quan chủ quản, của cấp ủy cấp trên; tuân thủ, thực hiện nghiêm tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí; gắn trách nhiệm của người đứng đầu với những sai phạm của cán bộ, phóng viên báo chí ở đơn vị mình; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về báo chí.

Tổ chức đảng trong các cơ quan báo chí cần duy trì, bảo đảm nền nếp sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; trong đó, chú trọng đầu tư đổi mới nội dung, tập trung vào nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao trách nhiệm đảng viên, việc thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; kết hợp chặt chẽ công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, quần chúng với công tác kiểm tra, giám sát đảng viên trong các cơ quan báo chí.

Cấp ủy đảng trong cơ quan báo chí cần thường xuyên giám sát, kiểm tra phẩm chất đạo đức, nghiệp vụ, trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội, ý thức chấp hành luật pháp và quy tắc ứng xử của nhà báo.

Trong một số trường hợp, cần bồi dưỡng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên những kiến thức về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và kinh nghiệm xử lý những vấn đề nhạy cảm, phức tạp...

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Còn trục lợi chính sách trong xóa đói giảm nghèo

Còn trục lợi chính sách trong xóa đói giảm nghèo

Ngày 30/9, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tiến hành thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020.

Xem nhiều nhất