Chống tham nhũng, xây dựng bộ máy trong sạch vững mạnh: Lan tỏa niềm tin trong toàn xã hội

H.Vũ

Xây dựng bộ máy trong sạch, vững mạnh là vấn đề trọng tâm được Đảng ta hết sức quan tâm. Sự kiên quyết trong công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), gắn với lựa chọn nhân sự đúng tiêu chuẩn, điều kiện, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cấp ủy và cán bộ, đảng viên là những yếu tố then chốt được kỳ vọng trong năm 2020, năm đất nước có nhiều sự kiện trọng đại.

Để bộ máy trong sạch, PGS.TS Lê Quốc Lý- Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng phải quyết tâm chống tham nhũng. Ông Lý nhìn nhận, thời gian qua Đảng ta đã rất quyết liệt trong PCTN, đặc biệt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đem lại những kết quả rõ ràng, được nhân dân và cán bộ đảng viên ghi nhận.

Nguyên nhân chính của thành công trong công cuộc PCTN, theo ông Lý, đó là quyết tâm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã hợp lòng dân, được nhân dân hy vọng và trông đợi. Trong đội ngũ của Đảng có rất nhiều đảng viên tốt, làm nên sức chiến đấu của Đảng chiến thắng mọi thói hư tật xấu, loại bỏ các thành phần thoái hóa biến chất.

“Chống tham nhũng đã kiên quyết nhưng để bộ máy trong sạch, nhất là năm 2020 là năm sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp cần phải huy động sức dân, giám sát của nhân dân. Bên cạnh đó cần thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”- PGS Lê Quốc Lý nói và nhấn mạnh mỗi cán bộ, đảng viên là tấm gương sáng sẽ có sức lan tỏa tích cực, giúp củng cố niềm tin xã hội. Cán bộ, đảng viên có vị trí, chức vụ càng cao, sức lan tỏa phải càng lớn. Do đó, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung có ý nghĩa quan trọng, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ cấp chiến lược còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Còn theo GS.TS Mạch Quang Thắng- Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, muốn bộ máy trong sạch thì đội ngũ cán bộ phải trong sạch. Cần đẩy mạnh hơn nữa xử lý tiêu cực để những người định tham nhũng sẽ không dám tham nhũng. Đó là tác dụng lớn mang tính răn đe.

Đề cập đến sự kiên quyết trong PCTN, ông Thắng cho rằng cần dựa trên 3 yếu tố: Cơ chế - Ý chí - Hành động. Theo đó, cơ chế là quan điểm, chủ trương, chương trình hành động từ Trung ương xuống cơ sở. Ý chí là sự quyết tâm đồng lòng từ Đảng đến dân, người đứng đầu của mỗi tổ chức.

Còn hành động là phải xử lý kiên quyết, không có vùng cấm, đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, theo ông Thắng, vấn đề quan trọng để góp phần trong sạch bộ máy khi đại hội Đảng bộ các cấp sẽ diễn ra trong năm 2020 nằm ở việc lựa chọn nhân sự. “Cần lựa chọn người xứng đáng, thực hiện đúng nguyên tắc, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự theo quy định bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch. Phát huy trí tuệ, trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cấp ủy và cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền theo tinh thần Quy định số 205 của Bộ Chính trị”- ông Thắng nhấn mạnh.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất