Chủ động mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Khanh Lê

BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 1320/QĐ-BHXH về Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, trong giai đoạn 2021-2025 của ngành BHXH Việt Nam.

Để có thể mở rộng đối tượng tham gia BHXH giai đoạn 2021-2025, BHXH sẽ chuyên nghiệp hóa cách tuyên truyền, tập trung trúng đối tượng.
Để có thể mở rộng đối tượng tham gia BHXH giai đoạn 2021-2025, BHXH sẽ chuyên nghiệp hóa cách tuyên truyền, tập trung trúng đối tượng.

Đến năm 2025: 45% lao động tham gia BHXH

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Khoá XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Khoá XII về cải cách chính sách BHXH và Nghị quyết số 125/NQ-Cp ngày 8/10/2018 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28, tại Chương trình hành động nêu trên, ngành BHXH Việt Nam xác định rõ mục tiêu cụ thể đến năm 2025.

Theo đó phấn đấu số người tham gia BHXH đạt tỷ lệ 45% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Phấn đấu số người tham gia BHTN đạt tỷ lệ 35% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Đồng thời phấn đấu số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ 95% dân số tham gia.

Để đạt được những mục tiêu cụ thể nêu trên, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, toàn ngành sẽ tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 21-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 102/NQ-CP, Nghị quyết số 28-NQ/TW, Nghị quyết 125, Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH và Nghị quyết số 01/NQ-CP hàng năm của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời chủ động  nỗ lực, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ được giao, tìm ra các giải pháp để phát triển và mở rộng các đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT hoàn thành chỉ tiêu bao phủ được Thủ tướng Chính phủ giao. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên nghành. Tập trung thanh tra, kiểm tra giảm nợ đọng và trục lợi, lạm dụng quỹ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra giảm nợ đọng và trục lợi, lạm dụng quỹ BHXH, BHTN, BHYT.

Chuyên nghiệp hóa công tác tuyên truyền

Cũng theo Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh, để đạt được mục tiêu trên trong giai đoạn 2021-2025 sẽ đổi mới công tác tuyên truyền về cả nội dung và hình thức theo hướng chuyên nghiệp, đúng trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với từng nhóm đối tượng. Trong đó, sẽ tập trung vào nhóm đối tượng là người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và người lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Đặc biệt để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân trong giao dịch liên quan đến chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp BHXH Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp, mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên các lĩnh vực; đẩy mạnh việc giao dịch điện tử, quản lý và sử dụng văn bản điện tử trong hệ thống cơ quan BHXH và trên trực liên thông của Chính phủ. Nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT, kiểm soát chặt chẽ tình trạng lạm dụng quỹ BHYT.

Bên cạnh đó sẽ đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chi trả các chế độ BHXH, BHTN và quản lý người hưởng, góp phần nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ, đảm bảo giải quyết chi trả đầy đủ, kịp thời quyền lợi và tăng mức độ hài lòng của người tham gia BHXN, BHTN. Tiếp tục thực hiện Chiến lược hội nhập quốc tế của Ngành BHXH Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ban hành kèm Quyết định 146/QĐ-TTg ngày 20/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, tăng cường hội nhập quốc tế, đẩy mạnh thực hiện công tác thông tin đối ngoại nhằm khẳng định, vai trò, vị thế và hình ảnh Ngành BHXH Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng an sinh xã hội khu vực, thế giới, hướng tới sự chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo vì mục tiêu sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và phát triển sự nghiệp an sinh xã hội bền vững, hiệu quả tại Việt Nam.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất