Chủ động tham gia giải quyết những vấn đề thiết thực của phụ nữ

Duy Hưng

Đó là một trong những định hướng quan trọng được đại hội Hội phụ nữ tỉnh Nam Định lần thứ 16 (khai mạc ngày 24/10) xác định tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2016-2021. Đây cũng là tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy và Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam…

Chủ động tham gia giải quyết những vấn đề thiết thực của phụ nữ

Đại hội Hội phụ nữ tỉnh Nam Định khai mạc hôm nay, 24/10.

Báo cáo tại đại hội, BCH tỉnh hội khóa 15 cho biết: nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã hoàn thành, hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội lần thứ 15 đã đề ra. 

Một trong những kết quả cụ thể là: 100% các chi, tổ phụ nữ trong tỉnh đã thành lập được 5.188 nhóm tiết kiệm, tín dụng, với tổng số tiền vận động tiết kiệm từ các loại hình là 130 tỷ đồng. Qua đó giúp cho 9.116 phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế về vốn vay để phát triển kinh tế gia đình. 

Hưởng ứng phong trào xây dựng NTM gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, 5 năm qua, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh xây dựng, duy trì hoạt động của 2.500 mô hình tự quản phụ nữ bảo vệ môi trường, tổ hợp tác thu gom rác thải. 

Toàn tỉnh đã có 308.937 hộ gia đình hội viên phụ nữ (82,6% số gia đình hội viên đăng ký) đạt 8 tiêu chí của CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. 

Mô hình phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, đang được nhân rộng… 

Trong nhiệm kỳ, các cấp hội trong tỉnh cũng đã xây dựng được 13 mô hình mới về tập hợp thu hút hội viên, góp phần đưa tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 87,5%... 

Tuy nhiên, tại đại hội, các đại biểu cũng nhìn nhận công tác hội và phong tràophụ nữ ở Nam Định còn tồn tại những hạn chế. Trong đó công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ, phát hiện và tham gia giải quyết những vấn đề của phụ nữ chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao. Tỷ lệ hội viên tham gia các hoạt động của hội còn thấp… 

Chủ động tham gia giải quyết những vấn đề thiết thực của phụ nữ - 1

Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đoàn Hồng Phong tới dự, tặng bức trướng của Tỉnh ủy chúc mừng đại hội.

Các tổ chức hội cũng chưa tập hợp, phát huy được tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ nhất là nữ trí thức, nữ doanh nhân. Chưa có giải pháp hiệu quả để tập hợp, quan tâm tới những chị em phụ nữ đi làm ăn xa, giúp chị em chăm lo sức khỏe, tổ chức cuộc sống gia đình. 

Hội cũng chưa tổ chức được nhiều hoạt động để giúp chị em có đủ kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh để chủ động giải quyết những vẫn đề gặp phải trong cuộc sống…

Từ những kết quả, hạn chế trên, các đại biểu cho rằng một trong những yêu cầu đặt ra trong nhiệm kỳ mới là công tác hội và phong tào hội phụ nữ của tỉnh phải cụ thể, thiết thực hơn. 

Nội dung, phương thức hoạt động phải được đổi mới; phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, phù hợp với đặc điểm riêng của từng nhóm đối tượng phụ nữ. Hướng vào giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực của hội viên… 

Chủ động tham gia giải quyết những vấn đề thiết thực của phụ nữ - 2

Bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Trung ương
Hội Phụ nữ Việt Nam: “Hoạt động của hội phụ nữ Nam Định cần hướng vào giải quyết những vấn đề cụ thể, thiết thực của hội viên”.

Tham dự, phát biểu chia sẻ tại đại hội, bà Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam nêu vấn đề: “Tỉnh Nam Định đang tập trung xây dựng NTM, với mục tiêu đến năm 20120 sẽ trở thành “Tỉnh nông thôn mới”. Chính Phủ cũng đã đưa CVĐ xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” vào chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. 

Trong khi đó, Trung ương hội phụ nữ cũng có định hướng lớn nhằm hỗ trợ hội viên phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, xây dựng HTX, tổ HT, kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm sạch. 

Do vậy các cấp  hội phụ nữ ở Nam Định phải chủ động nghiên cứu, vận dụng phù hợp, có các giải pháp phát huy vai trò, nội lực của phụ nữ để chính họ giải quyết những vấn đề của bản thân, gia đình…” 

Nhìn nhận trong điều kiện thay đổi, phát triển hiện nay sẽ có một bộ phận rất lớn phụ nữ ở khu vực nông nghiệp, nông thôn chuyển sang làm công nhân. Nam Định cũng là địa phương có tỷ lệ phụ nữ di cư, đi làm ăn xa cao, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam cho rằng thực tế trên đòi hỏi hội phụ nữ ở địa phương cần chủ động gần gũi, nắm tình hình, tư tưởng của chị em. 

“Sáng tạo, mạnh dạn xây dựng các mô hình hoạt động phù hợp với từng nhóm phụ nữ để hỗ trợ chị em có việc làm, tăng thu nhập, có điều kiện chăm sóc, bảo vệ bản thân, gia đình…”, bà nói. 

Trong nhiều yêu cầu đặt ra, Bà Hoàng Thị Ái Nhiên cũng mong muốn công tác hội và phong trào phụ nữ ở Nam Định phải chú trọng tập hợp, phát huy vai trò của các phụ nữ trí thức, phụ nữ là doanh nhân; tích cực tham gia giữ gìn nhiều ngành nghề truyền thống ở địa phương; chăm lo chuyện học tập của con em để gìn giữ, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương. 

Bà lưu ý Hội cũng cần thực hiện hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội; tích cực đề xuất xây dựng chính sách, pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em… 

 Và nhắn nhủ phụ nữ Nam Định: “Dù ở cương vị nào, dù ở thành thị hay nông thôn chị em cũng cần phải đặc biệt quan tâm, cùng các thành viên chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc. Tự tin, vượt qua chính mình, vượt định kiến của xã hội về vai trò, khả năng của phụ nữ, sắp xếp hài hòa, cân đối công việc gia đình và xã hội, làm cho cho chồng con, người thân, gia đình, cộng đồng hiểu, ủng hộ. 

Được như vậy chúng ta sẽ có nhiều phụ nữ thành đạt, nhiều gia đình hạnh phúc, làm điểm tựa vững chắc cho chị em phụ nữ, góp phần thay đổi cách nhìn của xã hội về vai trò, vị trí, khả năng của phụ nữ và các kết quả bình đẳng giới, tiến bộ phụ nữ mới đồng bộ, vững chắc” 

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất