Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thăm và làm việc tại Thanh Hóa

Nguyễn Chung

Làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội không những thể hiện được vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, của các tổ chức chính trị xã hội mà còn thể hiện sự đóng góp vào dân chủ xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền Nhà nước vững mạnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Sáng 16/5, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với tỉnh Thanh Hóa về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022; Kết quả thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2013-2021.

Cùng tham gia đoàn công tác có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam...

Đây là một trong những hoạt động nhằm tiếp tục hoàn thiện Đề án trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam.

Phát biểu khai mạc tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thanh Hóa trong thời gian qua, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội cũng như chăm lo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong mọi tầng lớp nhân dân.

Đồng thời, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị các đại biểu, thành viên trong đoàn công tác tập trung thảo luận sâu, làm rõ các vấn đề trong công tác giám sát và phản biện xã hội mà dư luận đang quan tâm.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy trình bày báo cáo tại buổi làm việc.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy trình bày báo cáo tại buổi làm việc.

Trong báo cáo nhanh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022; kết quả thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2013-2021, do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng ban Dân vận tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy trình bày cho thấy: Sau 9 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218 QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả quan trọng.

Việc quán triệt, triển khai thực hiện các quyết định của Bộ Chính trị được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giám sát, phản biện xã hội được nâng lên.

Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân ngày càng sâu rộng và đi vào nề nếp; chất lượng được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng, tính thực tiễn và khả thi của các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và các địa phương, đơn vị.

Thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội đã góp phần giúp các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt việc công khai, minh bạch, phát huy dân chủ trong xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách; kịp thời phát hiện và khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở các địa phương và trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.         

Trong giai đoạn 2013-2021, MTTQ các cấp ở tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức 7.110 cuộc giám sát độc lập, phối hợp tham gia 9.458 cuộc giám sát về các nội dung như: thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, các chính sách bảo trợ xã hội; thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm…

MTTQ các cấp trong tỉnh đã tổ chức phản biện xã hội đối với 1.745 dự thảo các văn bản của cấp ủy, các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách của chính quyền các cấp, tập trung vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, quy hoạch, cơ chế, chính sách về kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương…

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa đã trao đổi, tìm hiểu về những cách làm, mô hình trong triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa, nhất là quá trình triển khai từ thực tiễn của các địa phương, đơn vị…

Các ý kiến cũng nhấn mạnh việc xây dựng Đề án trình Ban Bí thư xây dựng Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội là cần thiết, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị đối với công tác giám sát, phản biện xã hội.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến phát biểu kết luận tại buổi làm việc.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định, trong thời gian qua, Thanh Hóa là một trong những địa phương thực hiện rất tốt công tác giám sát, phản biện xã hội. Giữa MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa và UBND tỉnh đã ký quy chế phối hợp rất rõ ràng, cụ thể, nhất là các nội dung liên quan đến giám sát, phản biện xã hội cũng như bố trí kinh phí cho công tác này.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa cần phát huy và làm tốt hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và không ngừng đổi mới nhằm bảo đảm chất lượng, hiệu lực và hiệu quả của công tác giám sát, phản biện xã hội. Đồng thời nhấn mạnh, làm tốt giám sát, phản biện xã hội không những thể hiện được vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, của các tổ chức chính trị xã hội mà còn thể hiện sự đóng góp vào dân chủ xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền Nhà nước vững mạnh.

Tập đoàn Masterise đã trao 50 ngôi nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Thanh Hóa trị giá 2,5 tỷ đồng.
Tập đoàn Masterise đã trao 50 ngôi nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Thanh Hóa trị giá 2,5 tỷ đồng.

Cũng tại buổi làm việc, Tập đoàn Masterise đã trao 50 ngôi nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tỉnh Thanh Hóa trị giá 2,5 tỷ đồng.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến và đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Thanh Hóa nhân 90 năm thành lập Giáo phận Thanh Hóa.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến và đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Thanh Hóa nhân 90 năm thành lập Giáo phận Thanh Hóa.

Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến và đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Thanh Hóa nhân 90 năm thành lập Giáo phận Thanh Hóa và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa nhân đại lễ Phật đản năm 2022.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thăm và làm việc tại Thanh Hóa - Ảnh 1
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến thăm và làm việc tại Thanh Hóa - Ảnh 2
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa nhân đại lễ Phật đản năm 2022.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thanh Hóa nhân đại lễ Phật đản năm 2022.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Hệ lụy chậm thu phí không dừng

Hệ lụy chậm thu phí không dừng

Dù là đô thị lớn nhất cả nước với hệ thống giao thông đường bộ hiện đại, đa dạng, thế nhưng TP Hồ Chí Minh cũng lại là địa phương chậm triển khai hệ thống thu phí ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất