Chuẩn hóa người tham gia đào tạo tại doanh nghiệp

Linh Nga

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN- Bộ LĐTBXH) vừa phối hợp với Tổ chức hợp tác phát triển Đức, (GIZ) tổ chức hội thảo hướng tới chuẩn hóa người đào tạo tại doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ASEAN.

Chuẩn hóa người tham gia đào tạo tại doanh nghiệp

Sớm chuẩn hóa người đào tạo tại doanh nghiệp. 

“Chương trình đào tạo người đào tạo tại doanh nghiệp” (đồng thời cũng là tên hội thảo) được xây dựng trong khuôn khổ hợp tác giữa Chương trình đổi mới đào tạo nghề Việt Nam và Tổng cục GDNN. Chương trình được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn người đào tạo tại doanh nghiệp cho các nước ASEAN và nhu cầu cũng như bối cảnh tại Việt Nam. Thời gian qua, GIZ đã phối hợp với Tổng cục GDNN tổ chức khảo sát trên 33 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 6 cơ sở GDNN, một cơ sở đào tạo giáo viên trên cả nước. Kết quả khảo sát này làm cơ sở để xây dựng chương trình đào tạo người đào tạo tại doanh nghiệp.

Ông Trương Anh Dũng - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN cho biết, việc chuẩn hóa và phát triển chương trình đào tạo dành cho đối tượng là người đào tạo tại doanh nghiệp là rất cần thiết hiện nay. Trên cơ sở báo cáo khảo sát của GIZ về đào tạo tại doanh nghiệp, chương trình đào tạo người đào tạo tại doanh nghiệp đã được hình thành. Tuy nhiên, những nội dung trong chương trình đào tạo đã sát với thực tế tại doanh nghiệp chưa và việc triển khai trong thời gian tới như thế nào thì cần tiếp tục có sự góp ý và tiếp thu ý kiến từ các chuyên gia. Đức là một quốc gia có hệ thống GDNN phát triển mạnh mẽ với mô hình đào tạo nghề kép vốn rất hiệu quả với vai trò cốt lõi là người tham gia đào tạo tại doanh nghiệp.

Báo cáo tại hội thảo về xây dựng chương trình đào tạo người đào tạo tại doanh nghiệp, chuyên gia Nguyễn Thế Dũng- thành viên Tổ tư vấn của GIZ cho biết, đào tạo tại doanh nghiệp bao gồm tất cả các hoạt động đào tạo do doanh nghiệp lập kế hoạch và thực hiện tại doanh nghiệp và cho người học nghề, người thực tập trong khuôn khổ liên kết với đối tác bên ngoài nhằm phát triển nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ chiến lược sản xuất kinh doanh. Chức năng đào tạo bao gồm đào tạo nội bộ và đào tạo liên kết. Đào tạo liên kết là sự hợp tác của doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để thực hiện các chương trình đào tạo cấp bằng sơ cấp, trung cấp, cao đẳng. Trong đó việc kết nối đối tác và quản lý đào tạo bao gồm đánh giá theo nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch đào tạo, giám sát và đánh giá triển khai kế hoạch đào tạo, xây dựng, duy trì và phát triển mạng lưới đối tác đào tạo. Việc xây dựng chương trình đào tạo dựa trên định hướng đào tạo theo năng lực thực hiện, có cấu trúc mô đun theo đơn vị học tập dựa trên năng lực với thiết kế theo hướng mở và linh hoạt.

Các đại biểu cũng đã dành nhiều thời gian cho ý kiến để hoàn thiện chương trình đào tạo người đào tạo tại doanh nghiệp. Đa số ý kiến cho rằng chương trình đào tạo đã cơ bản bám sát chức năng, nhiệm vụ của người đào tạo tại doanh nghiệp, tương thích với khung đào tạo đào tạo viên của ASEAN. Tuy nhiên, một số nội dung trong chương trình đào tạo còn chung chung cần được chi tiết, cụ thể. Việc đánh giá người học cần có tiêu chí rõ ràng, ai là người thực hiện chương trình đào tạo, năng lực cụ thể của người thực hiện chương trình đào tạo, tài liệu hướng dẫn học tập cũng như các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết.

Bên cạnh đó, để triển khai thực tế tại doanh nghiệp, chương trình đào tạo này cần thời lượng phù hợp theo từng đối tượng, vị trí việc làm cụ thể của người đào tạo tại doanh nghiệp; giá trị, tính phổ biến của văn bằng, chứng chỉ cấp cho người đào tạo tại doanh nghiệp sau khi kết thúc khóa đào tạo trong hệ thống văn bằng chứng chỉ quốc dân,…

Ông Trương Anh Dũng nhấn mạnh: Vấn đề đào tạo tại doanh nghiệp trong gắn kết với doanh nghiệp đã được đặt ra, tuy nhiên làm thế nào để thực hiện có hiệu quả công tác này là một vấn đề mới. GIZ đã hỗ trợ xây dựng bộ tiêu chuẩn về người dạy nghề trong doanh nghiệp tại các nước ASEAN, đây được coi là một khung để các nước ASEAN căn cứ tham khảo xây dựng chương trình đào tạo cho những người đào tạo nghề trong doanh nghiệp. Ở cấp độ khu vực, tiêu chuẩn người đào tạo tại doanh nghiệp cho các nước ASEAN do Tổ chức hợp tác phát triển Đức xây dựng đã được Hội nghị Quan chức cấp cao về giáo dục (SOM-ED) và Nhóm công tác về các điển hình Lao động tiên tiến nhằm tăng cường tính cạnh tranh trong ASEAN của Hội nghị Quan chức cấp cao về Lao động ASEAN (SLOM-WG) lần lượt thông qua vào tháng 12/2017 và tháng 12/2018.

Tiêu chuẩn này mô tả các yêu cầu chung năng lực sư phạm và các công việc đào tạo, tạo nên chương trình khung và hướng tới chuẩn mực khu vực nhằm bảo đảm những người đào tạo có các kỹ năng, kiến thức và năng lực cần thiết để thực hiện đào tạo tại doanh nghiệp một cách hiệu quả.

Trên cơ sở thỏa thuận giữa Tổng cục GDNN và Chương trình đổi mới đào tạo nghề ở Việt Nam, nhiệm vụ xây dựng chương trình người đào tạo tại doanh nghiệp dựa trên tiêu chuẩn của ASEAN và nhu cầu người đào tạo tại doanh nghiệp Việt Nam.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Hướng nghiệp gắn với giới thiệu việc làm

Hướng nghiệp gắn với giới thiệu việc làm

Gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người học sau ra trường được coi là một trong những giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng ...

Xem nhiều nhất