Chứng khoán ACB lỗ hơn 160 tỷ đồng trong quý 2

Đặng Long

Công ty TNHH Chứng khoán ACB vừa công bố Báo cáo Tài chính Quý 2/2022 với kết quả chuyển lãi sang lỗ trong quý 2/2022.

Cụ thể, doanh thu hoạt động ACBS giảm 33%, tương ứng giảm 159 tỷ đồng xuống gần 330 tỷ đồng. Chi phí hoạt động kinh doanh tăng 67% lên gần 500 tỷ đồng, chủ yếu đến từ khoản lỗ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) đã tăng hơn 200 tỷ đồng lên mức 370 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 2/2022 của ACBS. Đvt: tỷ đồng. Ảnh: VietstockFinance.
Kết quả kinh doanh quý 2/2022 của ACBS. Đvt: tỷ đồng. Ảnh: VietstockFinance.

Trong đó, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng hơn 20 tỷ đồng, song lãi tài sản FVTPL lại giảm gần 150 tỷ đồng còn 122 tỷ đồng.

Mảng tự doanh của Công ty lỗ hơn 251 tỷ đồng.

Mảng môi giới, Chứng khoán ACB ghi nhận doanh thu môi giới quý 2 giảm 37% còn hơn 88 tỷ đồng. Theo giải trình của Công ty, do thị trường chứng khoán trong quý 2 biến động mạnh mẽ, thanh khoản giảm sâu đã tác động đến kết quả kinh doanh của ACBS.

Từ đó, ACBS chuyển từ lãi sang lỗ trong quý 2/2022 gần 161 tỷ đồng.

Tổng kết 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của ACBS gần như đi ngang với 782.5 tỷ đồng và dù có kết quả quý 1 khả quan nhưng Công ty vẫn báo lỗ hơn 9 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính của ACBS tại ngày 30/06/2022. Đvt: tỷ đồng. Ảnh: VietstockFinance.
Một số chỉ tiêu tài chính của ACBS tại ngày 30/06/2022. Đvt: tỷ đồng. Ảnh: VietstockFinance.

Tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của ACBS là hơn 7,138 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm chủ yếu cơ cấu với hơn 7,025 tỷ đồng, giảm 6.5%.

Trong đó, các khoản cho vay chiếm chủ yếu cơ cấu với hơn 3,407 tỷ đồng, giảm 28% so với đầu năm; các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng giảm 22% còn hơn 2,054 tỷ đồng.

Ngược lại, tiền và các khoản tiền tương đương tăng 117% lên hơn 826 tỷ đồng Công ty gia tăng tiền gửi ngân hàng cho hoạt động của Công ty; các tài sản FVTPL đạt gần 735 tỷ đồng, gần như đi ngang so với đầu năm. Công ty không thuyết minh cụ thể danh mục.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất