Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030: Phân cấp, phân quyền, tự chịu trách nhiệm

NHẬT HOA

Ngày 20/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã chủ trì cuộc họp về hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030: Phân cấp, phân quyền, tự chịu trách nhiệm
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; lãnh đạo các bộ, ngành liên quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Chính phủ.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã giải trình một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Quyết định liên quan đến định mức, căn cứ, nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn. Về nguyên tắc chung, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 được xây dựng trên cơ sở tích hợp gần 30 chương trình, dự án, chính sách dân tộc; được chia thành 10 dự án với 14 tiểu dự án thành phần. Các số liệu trong Báo cáo nghiên cứu khả thi của Chương trình chủ yếu được căn cứ theo kết quả điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2019, tổng hợp theo nhu cầu thực tế cần đầu tư, hỗ trợ của các địa phương.

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh, nội dung của Chương trình rộng, bao phủ trên nhiều lĩnh vực; trong mỗi dự án, tiểu dự án, nội dung thành phần có những đối tượng thụ hưởng khác nhau, chính sách khác nhau. Mặt khác, số lượng đối tượng cần đầu tư, hỗ trợ của từng dự án, tiểu dự án của các địa phương cũng khác nhau với những đặc thù riêng. Do vậy nên rất khó áp dụng tiêu chí, phân bổ theo một công thức chung để đáp ứng tiêu chí cho tất cả các dự án, tiểu dự án, sẽ dẫn đến tình trạng chênh lệch lớn (tăng hoặc giảm) so với nhu cầu tại Báo cáo nghiên cứu khả thi của một số địa phương.

Trong quá trình xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức của dự thảo Quyết định, Ủy ban Dân tộc đã cân nhắc đề xuất hệ số điểm của các tiêu chí để đảm bảo sự chênh lệch giữa số liệu của Báo cáo nghiên cứu khả thi được Hội đồng thẩm định nhà nước thông qua và số liệu dự kiến theo tiêu chí.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh yêu cầu, Ủy ban Dân tộc phải khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để hoàn tất dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ ban hành ngay trong tháng 12.

Quyết định phải được dự thảo bảo đảm tuân thủ đúng với tinh thần và nội dung của Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội và Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu quán triệt tinh thần phân cấp, phân quyền, tự chịu trách nhiệm về tính hiệu quả trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Trước đó, ngày 14/10, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 1719/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025.        

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền, các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả...
Cơm củi

Cơm củi

Khói bếp cay sè đến nỗi không mở nổi mắt mà mấy đứa cháu của nội vẫn chầu chực canh những củ khoai đang ngủ vùi trong đống tro ấm... Kể từ ngày có nồi cơm điện, ...

Xem nhiều nhất