Có được cộng nối bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm bắt buộc không?

PV (theo VGP)

Bà Trần Huyền Ngọc (tỉnh Quảng Ninh) đóng BHXH tự nguyện từ tháng 6/2017 đến tháng 12/2017. Tháng 3/2018 bà đóng BHXH bắt buộc nên không đóng BHXH tự nguyện nữa. Bà Ngọc hỏi, thời gian đóng BHXH tự nguyện có được cộng vào thời gian đóng BHXH sau này để hưởng lương hưu không?

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 3, Khoản 3 Điều 5 Luật BHXH năm 2014, trường hợp người lao động đóng BHXH không liên tục thì thời gian đóng BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH, người lao động vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng BHXH.

Thời gian đóng BHXH đã được tính hưởng BHXH một lần thì không tính vào thời gian làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH.

Đối chiếu với quy định nêu trên, trường hợp bà Ngọc đóng BHXH tự nguyện từ tháng 6/2017 đến tháng 12/2017. Tháng 3/2018 thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì thời gian đóng BHXH tự nguyện trước đó của bà (từ tháng 6/2017 đến tháng 12/2017) sẽ được cộng dồn với thời gian công tác sau này để tính hưởng các chế độ BHXH theo quy định.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất