Có được rút lại tiền đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Theo VGP

Ông Dương Đoàn (Hải Phòng) đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2013-2015 khi làm tại doanh nghiệp. Từ tháng 1/2016 đến nay ông là công chức, làm việc tại UBND xã. Vậy ông muốn rút tiền BHTN đã từng đóng có được không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 1, Điều 41; Điều 45 Luật Việc làm năm 2013, nguyên tắc BHTN là bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia BHTN, thời gian đóng BHTN là tổng các khoảng thời gian đã đóng BHTN làm căn cứ để hưởng BHTN khi đủ điều kiện hưởng BHTN.

Đối chiếu quy định nêu trên, thời gian đã đóng BHTN mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông Đoàn thì được bảo lưu làm căn cứ hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đủ điều kiện theo quy định. Pháp luật về BHTN không quy định về việc rút tiền đã đóng BHTN.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất