Công bố dự thảo 8 chương trình tự chọn tiếng dân tộc thiểu số

M.Q.

Bộ GDĐT vừa công bố xin ký kiến góp ý dự thảo một số Chương trình tự chọn tiếng dân tộc thiểu số trong Chương trình giáo dục phổ thông.

Cụ thể các dự thảo Chương trình gồm: Chương trình tiếng Bahnar, tiếng Chăm, tiếng Êđê, tiếng Jrai, tiếng Khmer, tiếng Mnông, tiếng Mông, tiếng Thái.

Chương trình tự chọn tiếng dân tộc thiểu số cấp tiểu học, cấp THCS và cấp THPT được thực hiện theo lộ trình quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 ban hành Chương trình GDPT. Theo Chương trình tổng thể trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, môn Tiếng dân tộc thiểu số là môn học tự chọn từ lớp 1 đến lớp 12.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất