Công tác Mặt trận cần trọng tâm, trọng điểm

Hạnh Nguyên

Mặt trận phải thực sự trở thành tổ chức đại diện cho tiếng nói của người dân, đảm bảo quyền và lợi ích của nhân dân; đồng thời là trung tâm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Để làm được điều đó, theo Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng, Mặt trận phải nâng cao vị trí vai trò của mình, đổi mới cả nội dung và phương thức hoạt động theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở, sát với nhân dân, khắc phục tình trạng “hành chính hóa”, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ chuyên trách thực sự có năng lực, tâm huyết và có uy tín với nhân dân.

Công tác Mặt trận cần trọng tâm, trọng điểm

MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh giữ vững tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển.

Củng cố vị thế Mặt trận

Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa ban hành Nghị quyết (NQ) số 11-NQ/TU “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ trong thời kỳ mới”. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng nhận định, NQ số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất quan trọng nhằm định hướng và tạo điều kiện để MTTQ các cấp ở Hà Tĩnh nâng cao vị trí vai trò của mình, có bước phát triển mới, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển đi lên của tỉnh nhà.

NQ này ra đời trong bối cảnh nhận thức của một số cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu địa phương, đơn vị về vị trí, vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị chưa đầy đủ, chưa sâu sắc. NQ đề ra mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của MTTQ, xây dựng MTTQ vững mạnh. Đồng thời NQ còn cụ thể hóa những mục tiêu này bằng những giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Tại NQ 11, giải pháp được xem như quy chế “cứng”, buộc cấp ủy, chính quyền các cấp phải thực hiện, đó là định kỳ 6 tháng các cấp ủy Đảng, chính quyền làm việc, nghe báo cáo tình hình và định hướng hoạt động của MTTQ; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, trực tiếp lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân. Cấp ủy Đảng, chính quyền phải tạo hành lang pháp lý thuận lợi để MTTQ tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội và chức năng đại diện của MTTQ. Đặc biệt là những chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng, chính quyền liên quan trực tiếp đến sự phát triển chung của tỉnh và các địa phương, liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Một giải pháp mang đậm “màu sắc” của Mặt trận cũng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh “mổ xẻ” trong NQ 11. Đó là đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ theo hướng trọng tâm, trọng điểm, hướng mạnh về cơ sở, sát với nhân dân; khắc phục tình trạng “hành chính hóa”, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ chuyên trách thực sự có năng lực, tâm huyết, trách nhiệm và có uy tín với nhân dân.

Trước đây, đa số cán bộ làm công tác Mặt trận, nhất là ở cương vị chủ chốt khi đã nhiều tuổi và trong xã hội thường có quan niệm “vào kiểm tra, ra Mặt trận”. Khi được đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển làm trong cơ quan MTTQ, một số cán bộ mặc nhiên nghĩ đấy là nơi an toàn, ít đụng chạm, ít phải cống hiến. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng, đó chỉ là ý nghĩ cảm tính của một bộ phận cán bộ, vì thực tế vai trò, vị thế của Mặt trận lại hoàn toàn khác và được hiến định rõ tại Hiến pháp năm 2013, được cụ thể hóa trong Luật MTTQ Việt Nam năm 2015 cũng như các chủ trương, nghị quyết khác của Đảng và Nhà nước.

Bởi vì vị thế của Mặt trận đã được nâng lên, được nhìn nhận, đánh giá toàn vẹn hơn nên trong nhiệm kỳ 2019-2024, chất lượng của đội ngũ cán bộ Mặt trận của Hà Tĩnh cũng được cải thiện rõ rệt. Độ tuổi trung bình của Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã là 47,6 tuổi, trẻ hơn so với nhiệm kỳ trước gần 5 tuổi. Số lượng cán bộ dưới 40 tuổi ở vị trí này là 56 người (nhiệm kỳ trước 24 người). Cán bộ Mặt trận Hà Tĩnh cơ bản được đào tạo bài bản, chính quy, tâm huyết, có đủ phẩm chất, năng lực, được trang bị kiến thức về kinh tế - xã hội và pháp luật, có bản lĩnh chính trị vững vàng, ngang tầm với nhiệm vụ.

Tạo bước đột phá

Ông Hà Văn Hùng cho hay, thời gian tới, MTTQ Hà Tĩnh tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra tại Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV thành hành động thiết thực, hiệu quả.

Cụ thể, đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ sẽ phối hợp, hiệp thương dân chủ chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong việc huy động nguồn lực, kiểm tra, hướng dẫn, giám sát, đánh giá việc thực hiện ở cơ sở, tránh chồng chéo và lãng phí. Hệ thống Mặt trận phải xác định và định hướng trung tâm của phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh là xoay quanh địa bàn thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư và hộ gia đình, với vai trò đặc biệt quan trọng của Trưởng ban Công tác Mặt trận. Mặt trận cần phát huy, khơi dậy sức dân bằng sự hiểu biết, tận tụy với phong trào, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện, nhất là cán bộ ở cơ sở.

Đối với các hoạt động vì an sinh xã hội, trọng tâm chính là chung tay Vì người nghèo, bên cạnh thay đổi hình thức, đẩy mạnh vận động Quỹ Vì người nghèo, MTTQ Hà Tĩnh sẽ tập trung phân loại đối tượng nghèo để có hình thức hỗ trợ sát hợp, hiệu quả. Tạo sinh kế, xây dựng các mô hình giảm nghèo bền vững. Bên cạnh việc huy động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, Mặt trận đã phát động phong trào “láng giềng gần” chung tay vì người nghèo, trong đó phải phát huy được truyền thống tốt đẹp nhân văn, tinh thần tương trợ của anh em, họ hàng, láng giềng, bà con lối xóm giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo trước khi nghĩ đến trợ giúp từ bên ngoài.

Công tác giám sát, phản biện xã hội được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm. Thời gian qua, nhiều chuyên đề giám sát, phản biện của MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã có những dấu ấn rõ nét, kịp thời đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp điều chỉnh thực hiện các chủ trương, chính sách theo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn đời sống người dân. Để công tác giám sát, phản biện ngày càng hiệu quả hơn, ông Hà Văn Hùng cho hay, MTTQ Hà Tĩnh sẽ lựa chọn những vấn đề giám sát thiết thực với người dân hơn, ảnh hưởng tới nhiều người để hiệu ứng tốt hơn. Đặc biệt, cập nhật những chủ trương, chính sách mới, phản biện những chính sách này ngay từ đầu và giám sát chính sách có đi vào cuộc sống hay không, kịp thời phát hiện những vướng mắc, bất cập để góp ý, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp điều chỉnh cho phù hợp.

Đối với việc nắm bắt tình hình nhân dân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng cho biết, MTTQ các cấp ở Hà Tĩnh sẽ đổi mới trong việc tiếp cận các tầng lớp nhân dân để nắm được thực chất, đúng bản chất vấn đề. Khi nắm được những vấn đề sâu xa trong tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, cán bộ Mặt trận có nhiệm vụ chuyển tải những ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến cấp ủy, chính quyền đồng thời tham mưu, định hướng giải pháp xử lý sát hợp. Để giải quyết những sự việc phức tạp phát sinh, MTTQ sẽ chủ trì, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức đoàn thể nắm chắc tình hình và thống nhất phương án xử lý. Thống nhất phân công Hội Cựu chiến binh tỉnh là cơ quan thường trực tham mưu cho MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng phương án xử lý nhanh những vấn đề phát sinh, tránh chồng chéo, đảm bảo hiệu quả.

Từ khi đảm đương cương vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, ông Hà Văn Hùng luôn trăn trở làm thế nào để Mặt trận trở thành môi trường làm việc lý tưởng cho cán bộ Mặt trận các cấp, xứng đáng với vai trò, vị thế của tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích của nhân dân, là “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, nơi phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Chính vì vậy, những năm gần đây, Ủy ban MTTQ Hà Tĩnh không ngừng đổi mới cả nội dung và phương thức hoạt động để Mặt trận các cấp ở Hà Tĩnh không chỉ bắt nhịp với thời cuộc mà còn tạo ra môi trường tốt nhất để cán bộ vừa phát huy khả năng vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ, với mong muốn được làm cán bộ Mặt trận là niềm tự hào của mọi cán bộ, đảng viên.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất