Công tác tuyên giáo cần bám sát thực tiễn, tạo sự đoàn kết nhất trí

N.Khánh

Đó là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương, diễn ra sáng qua 16/1.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Thưởng cho rằng, năm 2019, công tác tuyên giáo tiếp tục bám sát thực tiễn, tích cực chủ động, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, giữ vững an ninh tư tưởng, góp phần quan trọng để có môi trường ổn định cho đất nước hoàn thành các mục tiêu của năm.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị, tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, định hướng về tư tưởng chính trị các hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai nhiệm vụ, đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm túc công tác thi đua - khen thưởng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ; phát huy dân chủ, trí tuệ và tinh thần đoàn kết để xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện.  

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất