"Cùng nỗ lực để làm những điều có lợi nhất cho nhân dân"

Vũ Mạnh - Quang Vinh

Chiều ngày 16/3, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Lễ Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Chủ trì Lễ ký kết
Chủ trì Lễ ký kết

Chủ trì Lễ ký kết có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Chương trình phối hợp nhằm tăng cường mối quan hệ giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam và Bộ NN&PTNT, giữa MTTQ các cấp với cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn ở địa phương trong việc triển khai hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết và chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát huy sức mạnh đại đoàn kết xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn; trọng tâm là chỉ đạo, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh trình bày dự thảo nội dung chương trình phối hợp
Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh trình bày dự thảo nội dung chương trình phối hợp

Chương trình cũng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nội dung, tiêu chí nông thôn mới, Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Từ đó góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn với trọng tâm là phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

Nội dung chương trình phối hợp tập trung vào việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của mỗi người dân, từng gia đình, cộng đồng dân cư thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong phát triển nông nghiệp hiện đại và trong xây dựng nông thôn mới.

Quang cảnh Lễ ký kết.
Quang cảnh Lễ ký kết.

Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nâng cao hiệu quả việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đơn vị hoàn thiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

Phối hợp vận động nguồn lực thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững cho người dân nông thôn; hỗ trợ xây dựng Nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở khu vực nông thôn; Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, giảm nghèo ở địa bàn nông thôn, vận động người dân nông thôn tích cực tham gia phát triển các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, trang trại, gia trại trong lĩnh vực nông nghiệp, nâng cao chất lượng và thương hiệu sản phẩm nông nghiệp thông qua Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong sản xuất và chế biến sản phẩm nông nghiệp...

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Lễ ký kết
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Lễ ký kết

Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đánh giá cao nỗ lực của hai cơ quan đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai chương trình ký kết thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn; đồng thời nhấn mạnh thông qua chương trình ký kết, hai bên sẽ hiểu sâu sắc hơn công việc của mỗi bên, phối hợp chặt chẽ hơn, đạt kết quả tốt hơn.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến kỳ vọng qua chương trình ký kết, hai bên sẽ cùng nỗ lực để làm những điều có lợi nhất cho nhân dân; nội dung ký kết phải có tính khả thi cao và không xa rời nhân dân, xa rời cuộc sống. Từ đó hai cơ quan cần có những nhận định, định hướng về nhu cầu thị trường để hỗ trợ người dân trong sản xuất, kinh doanh, tạo ra những sản phẩm có chất lượng và tạo động lực giúp người nông dân nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

“Sau lễ ký kết, hai cơ quan nỗ lực chỉ đạo để việc triển khai các nội dung đạt kết quả cụ thể, từ đó, phối hợp tham mưu vận động nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển phồn vinh, hạnh phúc”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan phát biểu tại Lễ ký kết
Bộ trưởng Lê Minh Hoan phát biểu tại Lễ ký kết

Từ những gợi mở của Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cho rằng, sau chương trình phối hợp này, hai bên nên cần có một Hội nghị trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố để các địa phương có những chương trình phối hợp cụ thể để biến những Nghị quyết của Đảng, chương trình phát triển nông nghiệp nông thôn của Chính phủ đi vào đời sống xã hội, đi vào từng cộng đồng dân cư.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan tin tưởng với một chương trình phối hợp dài hạn xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở chương trình sẽ mang lại thành công, hiệu quả, giải quyết được những nút thắt trong xã hội nông thôn, nút thắt trong nền nông nghiệp, thông qua đó giúp xây dựng giai cấp nông dân, một thế hệ cư dân nông thôn mới tri thức hơn, năng động hơn, giàu tinh thần hợp tác, giàu văn hóa hơn.

"Cùng nỗ lực để làm những điều có lợi nhất cho nhân dân" - Ảnh 1
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu chứng kiến ký kết giữa Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu chứng kiến ký kết giữa Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cảng cá Sa Huỳnh bị ô nhiễm

Cảng cá Sa Huỳnh bị ô nhiễm

Cảng cá Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi hiện ô nhiễm nghiêm trọng, khiến người dân địa phương rất bức xúc.

Tin nóng

Chung tay hỗ trợ người nghèo

Chung tay hỗ trợ người nghèo

Bằng nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực, thời gian qua MTTQ Việt Nam các cấp và tổ chức thành viên tại TPHCM đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, tích cực vận động cơ quan, đơn vị, cá nhân chung tay giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế.

Xem nhiều nhất