Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ngô Mây

Minh Khang

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ngô Mây (thị xã An Khê, Gia Lai) vừa tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp xã.

Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ngô Mây

Quang cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ và các tổ chức thành viên phường Ngô Mây  đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Khối đại đoàn kết không ngừng được mở rộng, củng cố và tăng cường; các chính sách an ninh xã hội, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều  hành của chính quyền.

5 năm qua, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” đã vận động được trên 170 triệu đồng; tham mưu cho MTTQ Việt Nam thị xã hỗ trợ kinh phí xây nhà đại đoàn kết cho 11 hộ nghèo; hỗ trợ vốn sản xuất cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 156 triệu đồng. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn chiếm 2,37% và hộ cận nghèo chiếm 3%. Trên địa bàn phường có 1.022/1.264 gia đình văn hóa; 4/7 khu dân cư văn hóa và 3 cơ quan văn hóa.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cũng đạt được kết quả tích cực. Theo đó, phường đã vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp; đóng góp trên 1 tỷ đồng mắc điện chiếu sáng các tuyến đường có chiều dài 5,220 km, làm đường bê tông xi măng dài 4,362 km; xây dựng con đường hoa và không rác dài 250 m. 

Đại hội đã hiệp thương thống nhất cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ngô Mây  nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 30 vị; Ban thường trực MTTQ phường gồm 3 vị. Ông Nguyễn Hòa Bình tái giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ngô Mây nhiệm kỳ 2019-2024.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Ninh Bình: Thu tiền cầu phao trái phép

Ninh Bình: Thu tiền cầu phao trái phép

Kể từ khi được bàn giao cây cầu phao về xã Gia Thịnh, chính quyền xã này lại giao cho một cá nhân quản lý, thu phí, khiến người dân bức xúc.

Xem nhiều nhất