: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
17:15:00 25/04/2019

400 đại biểu dự Đại hội MTTQ TP Đà Nẵng lần thứ XI

Chiều 25/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức họp báo tuyên truyền về Đại hội đại biểu MTTQ TP lần thứ XI (nhiệm kỳ 2019 – 2024). Đại hội có chủ đề “Đoàn Kết – Dân chủ - Đồng thuận – Phát triển”  sẽ diễn ra và ngày 9 và 10/5 với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức và 100 đại biểu khách mời. 

400 đại biểu dự Đại hội MTTQ TP Đà Nẵng lần thứ XI

Ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng thông tin đến báo chí về Đại hội đại biểu MTTQ TP lần thứ XI (nhiệm kỳ 2019 – 2024). Ảnh: Thanh Tùng.

Ông Trần Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng cho biết: Mục tiêu chương trình hành động của Đại hội lần thứ XI (nhiệm kỳ 2019 – 2024) Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; thực hiện dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 43/NQ/TW của Bộ Chính trị (ban hành ngày 24/1/2019 về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045).

Về nhân sự, số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng khóa XI (nhiệm kỳ 2019 – 2024) gồm  87 vị. Trong đó có 36 Ủy viên là người đứng đầu các tổ chức thành viên; 7 Ủy viên là Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận, huyện; 1 Ủy viên đại diện huyện đảo Hoàng Sa; 34 Ủy viên là cá nhân tiêu biểu trong các tổ chức, giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Mặt trận; 9 Ủy viên là cán bộ chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng khóa XI có 7 vị, gồm Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch, 3 Ủy viên Thường trực. Nhiệm kỳ 2019 – 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng có 3 Phó Chủ tịch không chuyên trách.

Thanh Tùng