: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:49:03 19/09/2019

[ẢNH] Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX có sự tham dự của 1.300 đại biểu, trong đó 28,31% đại biểu là người dân tộc thiểu số; đại biểu tôn giáo chiếm 19,22%.

[ẢNH] Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX
 
Đại biểu dự khai mạc Đại hội. (Nguồn: TTXVN).

[ẢNH] Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX - 1

Đại biểu các dân tộc dự khai mạc Đại hội. (Nguồn: TTXVN).

[ẢNH] Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX - 2

[ẢNH] Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX - 3

Đại biểu dự khai mạc Đại hội. (Nguồn: TTXVN).

[ẢNH] Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX - 4

Đại biểu Phật giáo Nam tông tham dự Đại hội. (Nguồn: TTXVN).

[ẢNH] Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX - 5

Các đại biểu dân tộc ít người đến dự khai mạc. (Nguồn: TTXVN).

[ẢNH] Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX - 6

Tham dự Đại hội có 281 đại biểu dân tộc ít người, chiếm 28,13%. (Nguồn: TTXVN).

[ẢNH] Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX - 7

Trong ảnh: Tham dự Đại hội có 192 đại biểu các tôn giáo, chiếm 19,22%. (Nguồn: TTXVN).

[ẢNH] Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX - 8

Trong ảnh: Tham dự Đại hội có 281 đại biểu dân tộc ít người, chiếm 28,13%. (Nguồn: TTXVN).

[ẢNH] Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX - 9

Tham dự Đại hội có 281 đại biểu dân tộc ít người, chiếm 28,13%. (Nguồn: TTXVN).

Theo TTXVN